Adobe Collection CC 2023 – Bộ Adobe Creative Cloud Collection 2023

Tải về Adobe Master Collection CC 2023, Adobe Master Collection CC 2023 là một bộ sưu tập tổng thể đầy đủ các sản phẩm Adobe yêu thích.

Adobe Master Collection CC 2023 là tập hợp các ứng dụng từ dòng Creative Cloud 2023 và một số chương trình phiên bản cơ sở được kết hợp bởi một trình cài đặt duy nhất để chọn đường dẫn cài đặt và ngôn ngữ của các chương trình đã cài đặt. Về mặt chức năng, mọi thứ đều tương tự như Adobe Master Collection CC 2022 đã được kiểm chứng tốt trong quá khứ. Chỉ ở đây, giao diện trình cài đặt đã thay đổi để phù hợp với bước tiến mới.

Nội dung của gói Adobe Creative Cloud Collection 2023

 • Adobe Acrobat Pro DC 2022.003.20263
 • Adobe After Effects 2023 v23.0.0.59
 • Adobe Animate 2023 v23.0.0.407
 • Adobe Audition 2023 v23.0.0.54
 • Adobe Character Animator 2023 v23.0.0.52
 • Adobe Illustrator 2023 v27.0.0.602
 • Adobe InCopy 2023 v18.0.0.312
 • Adobe InDesign 2023 v18.0.0.312
 • Adobe Lightroom Classic 2023 v12.0.0.13
 • Adobe Media Encoder 2023 v23.0.0.57
 • Adobe Photoshop 2023 v24.0.0.59
 • Adobe Premiere Pro 2023 v23.0.0.63

Download Adobe Master Collection CC 2023

Kích thước: 22 GB

Google drive: Part 1    Part 2  | Terabox: DOWNLOAD

Pass giải nén: isangtao.com

Hướng dẫn

 • PreActivated, chỉ cần cài và sử dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *