Bộ cài đặt phần mềm ArcGIS 10.5

ArcGIS 10.5 là bộ phần mềm GIS mới nhất của ESRI.  Bộ phần mềm ArcGIS 10.5 đầy đủ kèm theo cr@ck có thể tải về và sử dụng, bộ phần mềm ArcGIS Desktop 10.5 hỗ trợ đầy đủ các tính năng về GIS như xử lý GIS, biên tập bản đồ, số hóa…

Tải file cài đặt ở đây: DOWNLOAD

Tải file cài đặt license manager ở đây:  DOWNLOAD

hoặc Tải file cài đặt license manager ở đây:  DOWNLOAD

Tải file cr@ck ở đây:  DOWNLOAD

or file cr@ck here:  DOWNLOAD

How to download/ hướng dẫn tải

ArcGIS Desktop 10.5:  ArcGIS_Desktop_10.5

ArcGIS 10.5 License Manager: ArcGIS 10.5 License Manager

ArcGIS Desktop 10.5:  ArcGIS_Desktop_10.5

ArcGIS 10.5 License Manager: ArcGIS 10.5 License Manager

Crak for ArcGIS Desktop 10.5:  ArcGIS Desktop 10.5 cr@ck

Crak for ArcGIS Desktop 10.5:  ArcGIS Desktop 10.5 cr@ck

ArcGIS là hệ thống GIS hàng đầu hiện nay, cung cấp một giải pháp toàn diện từ thu thập / nhập số liệu, chỉnh lý, phân tích và phân phối thông tin trên mạng Internet tới các cấp độ khác nhau như CSDL địa lý cá nhân hay CSDL của các doanh nghiệp. Về mặt công nghệ, hiện nay các chuyên gia GIS coi công nghệ ESRI là một giải pháp mang tính chất mở, tổng thể và hoàn chỉnh, có khả năng khai thác hết các chức năng của GIS trên các ứng dụng khác nhau như: desktop (ArcGIS Desktop), máy chủ (ArcGIS Server), các ứng dụng Web (ArcIMS, ArcGIS Online), hoặc hệ thống thiết bị di động (ArcPAD)… và có khả năng tương tích cao đối với nhiều loại sản phẩm của nhiều hãng khác nhau.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *