Cách thay đổi font chữ mặc định trên Windows 10

Khác với win 7 hoặc win XP, việc thay đổi font chữ mặc định rất dể dàng, nhưng trên Windows 10 thay đổi font chữ có phần phức tạp hơn, tuy nhiên ta cũng có thể thay đổi font chữ mặc định trên win 10 bằng cách sau:

Cách đổi font chữ Windows 10 mặc định

 • Nhấn tổ hợp phím Windows + I để mở Settings
 • Trên cửa sổ Settings, bạn chọn Personalization 
 • Sau đó nhấn vào Fonts ở thanh bên trái
 • Ở thanh bên phải, các font chữ sẽ được hiện ra và bạn có thể chọn Font mình thích. Hãy nhớ tên font mà đã chọn. Ví dụ, ở đây chúng tôi chọn font Arial Rounded MT
 • Mở Notepad ra, Copy và dán đoạn code dưới đây vào Notepad:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"Segoe UI (TrueType)"=""
"Segoe UI Bold (TrueType)"=""
"Segoe UI Bold Italic (TrueType)"=""
"Segoe UI Italic (TrueType)"=""
"Segoe UI Light (TrueType)"=""
"Segoe UI Semibold (TrueType)"=""
"Segoe UI Symbol (TrueType)"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Segoe UI"="ENTER-NEW-FONT-NAME"
 • Trong đoạn code trên, hãy thay thế ENTER-NEW-FONT-NAME bằng tên font chữ muốn sử dụng, theo như ở trên thì chúng ta sẽ điền “Arial Rounded MT“.
 • Chọn  File > Save As, tại Save as type, chọn All Files và đặt một tên bất kỳ cho file, nhớ phần đuôi mở rộng của file mà bạn lưu là .reg > Save.
 • Nhấn đôi chuột vào file .reg vừa lưu, chọn Yes -> OK như hình dưới
 • Khởi động lại máy tính của bạn để hoàn tất quá trình.

Cách cài lại font mặc định trên Windows 10

Bây giờ muốn trở về với font chữ mặc định trên Windows 10 thì hãy làm theo các bước sau nhé:

 • Mở Notepad, chép đoạn code sau vào
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"Segoe UI (TrueType)"="segoeui.ttf"
"Segoe UI Black (TrueType)"="seguibl.ttf"
"Segoe UI Black Italic (TrueType)"="seguibli.ttf"
"Segoe UI Bold (TrueType)"="segoeuib.ttf"
"Segoe UI Bold Italic (TrueType)"="segoeuiz.ttf"
"Segoe UI Emoji (TrueType)"="seguiemj.ttf"
"Segoe UI Historic (TrueType)"="seguihis.ttf"
"Segoe UI Italic (TrueType)"="segoeuii.ttf"
"Segoe UI Light (TrueType)"="segoeuil.ttf"
"Segoe UI Light Italic (TrueType)"="seguili.ttf"
"Segoe UI Semibold (TrueType)"="seguisb.ttf"
"Segoe UI Semibold Italic (TrueType)"="seguisbi.ttf"
"Segoe UI Semilight (TrueType)"="segoeuisl.ttf"
"Segoe UI Semilight Italic (TrueType)"="seguisli.ttf"
"Segoe UI Symbol (TrueType)"="seguisym.ttf"
"Segoe MDL2 Assets (TrueType)"="segmdl2.ttf"
"Segoe Print (TrueType)"="segoepr.ttf"
"Segoe Print Bold (TrueType)"="segoeprb.ttf"
"Segoe Script (TrueType)"="segoesc.ttf"
"Segoe Script Bold (TrueType)"="segoescb.ttf"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Segoe UI"=-
 • Click chọn File > Save As
 • Tại mục Save as type, bạn chọn All Files và đặt tên cho file, nhớ phần đuôi mở rộng của file mà bạn lưu là .reg > Save.
 • Nhấn đôi chuột vào file .reg vừa lưu, chọn Yes -> OK như hình dưới
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là chinh-font-mac-dinh-win-10-b5.png
 • Khởi động lại máy tính của bạn để hoàn tất quá trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *