Directory List & Print Pro 4.16 – Liệt kê và in nội dung thư mục

Directory List & Print Pro là phần mềm dành cho Windows, cho phép liệt kê và in nội dung thư mục và thư mục theo cách đơn giản nhất. Hơn nữa, danh sách tệp và thư mục có thể được định dạng, lọc và lưu thành một số định dạng tệp cũng như được xử lý thêm: các tệp được liệt kê có thể bị xóa / di chuyển / sao chép / sao chép kể cả ngày tạo ban đầu. Danh sách các tệp và thư mục có thể được mở trực tiếp trong Microsoft Office Word và Excel và trong OpenOffice Writer và Calc. Nó cũng có thể được lưu dưới dạng tệp TEXT, tệp PDF, HTML và bảng XML. Bằng cách sao chép vào khay nhớ tạm, danh sách cũng có thể được xuất sang hầu hết các chương trình khác.

Nhiều chức năng và khả năng lọc cho phép tạo danh sách thư mục yêu cầu của bạn một cách đơn giản và nhanh chóng, ví dụ. danh sách các tệp âm thanh MP3, tệp video, tài liệu (bao gồm các thẻ meta như Exif, IPTC, thẻ âm thanh và video, thông tin tài liệu, hình thu nhỏ) và xuất chúng ở nhiều định dạng đầu ra khác nhau.

Tính năng của Directory List and Print Pro

 • Lưu thư mục yêu thích của riêng bạn.
 • Đặt độ sâu đệ quy thư mục cho các thư mục con.
 • Hiển thị các thuộc tính tệp như Chỉ đọc, Ẩn, Hệ thống, v.v.
 • Tính toán tổng CRC32 cho các tệp.
 • Hiển thị định dạng của tập tin âm thanh / video và hình ảnh.
 • Hiển thị kích thước như chiều rộng, chiều cao, chiều sâu bit hoặc khung / s.
 • Hiển thị thời lượng và tiêu đề của tập tin âm thanh và video.
 • Hiển thị lấy mẫu và tốc độ bit cho các tệp âm thanh.
 • Hiển thị số thứ tự liên tục của các đối tượng.
 • Hiển thị tiêu đề cột ở hàng đầu tiên.
 • Hiển thị số lượng và tổng kích thước và chiều dài của các đối tượng được hiển thị.
 • Hiển thị ngày ở nhiều định dạng quốc tế khác nhau.
 • Đặt bộ lọc để bao gồm hoặc loại trừ các loại tệp nhất định.
 • Đặt bộ lọc để bao gồm hoặc loại trừ các tệp và thư mục theo các điều khoản nhất định.
 • Đặt bộ lọc theo độ dài của tên tệp, ví dụ: để phân tích hệ thống tệp khi sao chép nó vào cấu trúc thư mục mới (đường dẫn + tên tệp, chỉ tên tệp,>, =, <).
 • Xuất danh sách trực tiếp đến máy in mặc định.
 • Xuất danh sách trong tệp được phân cách bằng dấu phẩy hoặc tab hoặc tệp CSV.
 • Liên kết các tệp và thư mục trong Excel ™ để mở trực tiếp bằng cách nhấp chuột.

Directory List & Print Pro 4.16

Kích thước: 16 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt phần mềm
 • Chép file Patch vào thư mục cài đặt phần mềm, chạy file Patch này với quyền Administrator
 • Hoàn thành