Download 3d-kstudio Project Manager v3.14.54 for 3ds Max 2014 – 2022

Trình quản lý dự án – tiện ích để sắp xếp các tệp và làm việc với chúng trong 3ds Max. Nó giúp bạn lập danh mục và sử dụng bitmap trong dự án của mình, thư viện mô hình và vật liệu, các tệp trắc quang IES và HDRI.

Thông tin chi tiết tại: https://3d-kstudio.com/product/project-manager/

Tính năng của 3d-kstudio Project Manager

 • Dễ dàng tổ chức và sử dụng các mô hình, vật liệu, kết cấu và đèn 3ds Max.
 • Hợp nhất mô hình, vật liệu, ảnh bitmap và IES bằng cách sử dụng kéo và thả.
 • Bản xem trước kết xuất tương tác cho vật liệu và tệp trắc quang IES.
 • Hiển thị bản xem trước gốc cho các tệp 3ds Max, HDRI, v.v.
 • Hỗ trợ kết cấu chất
 • Tìm kiếm tệp theo thẻ và tên tệp.
 • Quản lý tệp bị thiếu bên ngoài.
 • Hỗ trợ hầu hết các trình kết xuất được sử dụng như Vray, Corona, Octane, Mental Ray, Maxwell, v.v.

Download 3d-kstudio Project Manager v3.14.54 for 3ds Max 2014 – 2022

Kích thước: 18 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Mở 3ds Max lên
 • Ở Main Menu, vào Scripting > Run Script…, chọn tới file *.mzp và nhấn Open.
 • Hoặc kéo thả file *.mzp vào giao diện 3DS Max
 • Nhấn vào Install
 • Sau khi cài thành công vào Customize > Customize User Interface > Category > Kstudio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *