Download Acme CAD Converter 2022 v8 Video hướng dẫn cài đặt

Acme CAD Converter

Acme CAD Converter là một công cụ hoàn chỉnh để chuyển đổi các tệp CAD như DWG sang các định dạng phổ biến khác như PDF, WMF, JPEG, TIFF, EPS, SVG, CGM. Chương trình cũng hỗ trợ các tham số dòng lệnh và có giao diện người dùng đơn giản, đẹp và nhỏ gọn.

Acme CAD Converter 2021 Free Download

Tính năng của Acme CAD Converter

 • Khả năng mở nhiều định dạng DWG, DXF và DWF
 • Chuyển đổi tệp DWG sang PDF, WMF, JPEG, TIFF, EPS, SVG, CGM
 • Chuyển đổi DWF sang DWG
 • Khả năng chuyển đổi hàng loạt tệp
 • Khả năng lưu các tệp DWG và DXF ở định dạng DWF
 • Nhận dạng chính xác văn bản và phông chữ và màu sắc của chúng
 • Khả năng chọn màu nằm ngoài phạm vi in Khả năng thay thế các phông chữ với nhau
 • Xác định kích thước tệp raster đầu ra
 • Hỗ trợ hiển thị toàn màn hình
 • Hỗ trợ các tệp bút AutoCAD với phần mở rộng ctb
 • Hỗ trợ cài đặt trang trong mỗi bố cục và khả năng tự động điều chỉnh kích thước đầu ra của trang dựa trên đó
 • Khả năng xóa các đối tượng 3D ẩn khi chuyển đổi DWG và DXF sang các định dạng khác
 • Khả năng xác định hình mờ cá nhân cho các tệp
 • Tự động tạo dấu trang cho pdf từ tên bố cục hoặc tên tệp và với tính năng tùy chỉnh
 • Hỗ trợ các tùy chọn bảo mật cho tệp pdf
 • Khả năng xuất các đối tượng PLE sang tệp pdf (chẳng hạn như phiên bản trực tuyến của Word)
 • Vị trí Chọn một phần của trang để in
 • Hỗ trợ màu sắc trung thực
 • Hỗ trợ lớp, có nghĩa là mỗi thiết kế được đặt trong lớp riêng của nó và có khả năng thao tác từng lớp riêng biệt
 • Hỗ trợ chế độ dòng lệnh
 • Hiển thị miễn phí các tệp DWG
 • Có thể cài đặt trên hầu hết các phiên bản Windows (Windows2000, XP, Vista, Win7, Win8, Win10)

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 2000, XP, Vista, Win7, Win8, Win10

Download Acme CAD Converter 2022 v8.10.4.1556

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link Terabox: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file cài đặt để cài đặt phần mềm
 • Mở phần mềm nhập Key là: OHDXSV9VAZHS64AQBRG6R4N9826LP3P08WWVBI8E4NO9QTVTQ25JUXHVJ0O8
 • Hoàn thành
 • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *