Download Acronis True Image 2021 – Sao lưu và phục hồi thông tin PC

Phần mềm Acronis True Image là một công cụ rất hoàn chỉnh để sao lưu thông tin trên PC. Với chương trình này, hình ảnh chất lượng cao của nhiều thông tin và cài đặt khác nhau của máy tính sẽ được chụp và khôi phục kịp thời, giúp người dùng không cần phải áp dụng lại các cài đặt, ví dụ như sau khi cài đặt lại Windows.

Tính năng của Acronis True Image

 • Giao diện người dùng đồ họa dễ sử dụng
 • Tốc độ hiệu suất cao của phần mềm trong sao lưu và phục hồi
 • Khả năng sao lưu Windows và tất cả các cấu hình, phần mềm và thông tin khác
 • Khả năng chuẩn bị một bản sao lưu bổ sung và gia tăng sau khi thực hiện sao lưu đầy đủ để tiết kiệm thời gian và không gian lưu trữ
 • Có phần Try & Dicide để tạo môi trường biệt lập để thử nghiệm và kiểm tra phần mềm hoặc các mục Internet đáng ngờ và không an toàn
 • Khả năng truy xuất thông tin hệ thống và cài đặt tại một thời điểm cụ thể và mong muốn
 • Sao lưu tự động và vĩnh viễn ổ đĩa hoặc thư mục mong muốn với những thay đổi mới về dữ liệu và cấu hình
 • Nhập và sử dụng các bản sao lưu của Windows trong phần mềm
 • Khả năng tạo hình ảnh khởi động để sử dụng độc lập Windows
 • Hỗ trợ các hệ thống tệp FAT16 / 32, NTFS và Raw Image
 • Hỗ trợ cho tất cả các loại phương tiện truyền tệp: NTFS, FAT32, Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS, Linux SWAP

Link download Acronis True Image 2021 + Bootable/ WD Edition 25 

Acronis True Image 2021 + ActivationScript + Bootable ISO

Kích thước: 1.44 GB

Google Drive | Mega

Acronis True Image WD Edition 25

Google Drive

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt phần mềm
 • Chạy file Patch nhấn Patch
 • Chạy file Block Host.bat với quyền Administrator
 • Chạy file reg
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *