Download Adobe 2021 Master Collection mới nhất

Adobe Master Collection CC 2021 là tập hợp các ứng dụng từ dòng Creative Cloud 2021 và một số chương trình phiên bản cơ sở được kết hợp bởi một trình cài đặt duy nhất với khả năng chọn đường dẫn cài đặt và ngôn ngữ của các chương trình đã cài đặt rất giống với Adobe Master Collection CS6 đã được kiểm chứng tốt trong quá khứ. Chỉ ở đây, giao diện trình cài đặt đã thay đổi, gói hiện tại bao gồm nhiều chương trình hơn đáng kể so với tên gọi của nó là Creative Suite 6 và bản thân các phiên bản của chương trình hầu hết đều mới hơn.

Adobe Master Collection CC 2021 mới nhất cập nhật ngày 23/18/2021, trọn bộ Adobe CC 2021 mới nhất.

Bộ bao gồm các sản phẩm của năm 2021, nhưng cũng có một số sản phẩm của năm 2020 được cập nhật lên phiên bản mới nhất :

 • Adobe Acrobat Pro DC version 21.5.20060.
 • Adobe After Effects 2021 version 18.4.1.4.
 • Adobe Animate 2021 version 21.0.8.42666.
 • Adobe Audition 2021 version 14.4.0.38.
 • Adobe Bridge 2021 version 11.1.1.185.
 • Adobe Character Animator 2021 version 4.4.0.44.
 • Adobe Dimension version 3.4.3.4022.
 • Adobe Dreamweaver 2021 version 21.1.0.15413.
 • Adobe Fresco version 2.7.0.553.
 • Adobe Fuse version 2017.1.
 • Adobe Illustrator 2021 version 25.4.1.498.
 • Adobe InCopy 2021 version 16.3.0.024.
 • Adobe InDesign 2021 version 16.3.0.024.
 • Adobe Lightroom Classic version 10.4.0.202108071231.
 • Adobe Media Encoder 2021 version 15.4.1.5.
 • Adobe Photoshop 2021 version 22.5.0.384.
 • Adobe Prelude 2021 version 10.1.0.92.
 • Adobe Premiere Pro 2021 version 15.4.1.6.
 • Adobe Premiere Rush version 1.5.62.61.
 • Adobe XD version 42.1.22.4.
 • The Adobe Camera Raw plug-in version 13.4.0.17.
 • The Adobe CC Library Helper version 3.13.3.4.
 • The Adobe CoreSync helper version 4.16.0.22.
 • Updated auxiliary module Adobe CCX Process to version 4.2.8.1.
 • Maxon Cinema 4D included with Adobe After Effects 2021 version R24.111

Link tải về bộ Adobe Master Collection CC 2021

Kích thước: 21.7 GB

Link tải Google drive: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5

Pass giải nén: phanmemnet.com hoặc sbz

Bản quyền đầy đủ, tải về cài và sử dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *