Download Adobe FrameMaker 2020 Video hướng dẫn cài đặt

Adobe FrameMaker

FrameMaker là phần mềm xử lý và xuất bản văn bản trên máy tính để bàn. Sử dụng chương trình này, bạn có thể viết và chỉnh sửa các tài liệu lớn và phức tạp. Trên thực tế, nó được thiết kế để giúp mọi thứ dễ dàng hơn cho các nhà văn chuyên nghiệp. FrameMaker đã được thêm vào các sản phẩm của Adobe khi Frame Technology được Adobe mua lại. Sau đó, Adobe đã bổ sung hỗ trợ SGML cho phần mềm này cho đến ngày nay, phần mềm này cũng hỗ trợ định dạng xml. Năm 2004, theo chính sách của công ty, hỗ trợ cho Macintosh trong phần mềm này đã bị ngừng. FrameMaker có hai cách tiếp cận tài liệu, một là chế độ cấu trúc và cách kia là chế độ phi cấu trúc và tự do.

Chế độ cấu trúc được sử dụng trong các tài liệu bị ràng buộc bởi một tập hợp các tiêu chuẩn và định dạng cụ thể, chẳng hạn như ngành dược phẩm, nơi dịch thuật và tiêu chuẩn hóa là một trong những yêu cầu quan trọng để giao tiếp logic giữa các sản phẩm. Trong chế độ cấu trúc, nó sử dụng các khái niệm như SGML và XML, và tác giả đề cập đến EDD hoặc Tài liệu Định nghĩa Phần tử – một chế độ đặc biệt của DTD cho chương trình này.

Xác định định dạng tổng thể của một tài liệu với các đơn vị quan trọng như thẻ xml và dựa trên nội dung của mỗi tài liệu, EDD này sẽ có cấu trúc riêng. Các thuộc tính hoặc siêu dữ liệu cũng có thể được thêm vào các thành phần này, làm cho nó có thể lọc nội dung trong các quy trình đầu ra (trong các trường hợp như đầu ra in hoặc hiển thị dựa trên web). Tác giả có thể quan sát các điều khoản và nội dung trong một cấu trúc giống như cây mà từ đó văn bản được trích xuất. Hiện tại, FrameMaker không bị giới hạn ở những điều trên và các đoạn văn của tác giả có thể được viết mà không có bất kỳ cấu trúc logic nào và tất cả các thẻ, chủ đề và định dạng tài liệu đều nằm trong sự kiểm soát hoàn toàn của tác giả.

Yêu cầu hệ thống

  • Intel® Pentium® Core i3 64bit
  • Windows® 10, 8.1, or 7
  • RAM 2GB
  • Đĩa trống: 3GB

Link Download Adobe FrameMaker 2020 v16.0.1.817 Crak

Kích thước: 2.2 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt

  • Chạy file Set-up để cài đặt phần mềm
  • Cài đặt xong sử dụng luôn, phần mềm đã được active sẵn
  • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *