Download Advanced SystemCare Pro 11.3.0.220 – tối ưu tăng tốc máy tính

Download Advanced SystemCare Pro 11.3.0.220 full – tối ưu tăng tốc máy tính, tải phần mềm Advanced SystemCare Pro 11.3.0.220  kèm genkey

Link tải google drive: DOWNLOAD

Hoặc link tải: DOWNLOAD

How to download/ hướng dẫn tải

Hướng dẫn cài đặt:

1) Cài đặt phần mềm
2) Mở phần mềm, bấm vào “Enter code” và nhập vào bất kỳ key chứa trong tập tin “License Keys.txt”.
3) Bạn sẽ thấy một thông báo nói rằng nó không thể kết nối đến máy chủ, chỉ cần nhấn “OK”.
4) Sử dụng Windows Firewall chặn phần mềm kết nối đến inernet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *