Download Aescripts BeatEdit 2.0.006 for Premiere Pro Pre-Activated – Biên tập nhịp điệu âm nhạc

BeatEdit phát hiện nhịp điệu trong âm nhạc của bạn và tạo điểm đánh dấu cho chúng trong dòng thời gian Premiere Pro của bạn. Tạo các chỉnh sửa tự động đồng bộ với nhạc hoặc để BeatEdit hỗ trợ quá trình chỉnh sửa thủ công của bạn.

BeatEdit cung cấp các điều khiển chi tiết để chọn các nhịp bạn muốn làm việc. Bạn có thể chia nhỏ các nhịp để tạo ra các mẫu nhanh hơn và chọn các nhịp rất dễ dàng. Để tạo ra nhiều biến thể hơn, BeatEdit cũng có thể tạo thêm các điểm đánh dấu tại các vị trí không phải là nhịp mà là các đỉnh khác có liên quan đến nhịp điệu của âm nhạc.

Aescripts BeatEdit 2 Free Download

Tính năng của BeatEdit

  • Phát hiện nhịp đập mạnh mẽ, hiện đại
  • Tạo đánh dấu trình tự hoặc đánh dấu clip
  • Tương thích với chức năng Automate to Sequence trong Premiere Pro
  • Lựa chọn nhịp dễ dàng
  • Chỉ phát hiện các nhịp hoặc các đỉnh khác “có liên quan đến nhịp điệu” để có thêm sự thay đổi
  • Thao tác hàng loạt các điểm đánh dấu (tạo, di chuyển, xóa)

Yêu cầu hệ thống

Adobe Premiere: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3

Download Aescripts BeatEdit 2.0.006 for Premiere Pro Pre-Activated

Kích thước: 5.2 MB

Link tải Uploadrar: DOWNLOAD

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Copy thư mục com.mamoworld.BeatEditPr vào đường dẫn C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\
  • Chạy file Keys.reg chọn Yes -> OK
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *