Download Aescripts Goodbye Greenscreen v1.2.0 for After Effects

Plugin dựa trên Trí tuệ nhân tạo cho nền và khóa nền.

  • Tạo phông mờ trong phim và phông nền trống
  • Dịch vụ GPU thử nghiệm
  • Thẻ Nvidia chạy sau CUDA 10.2 trở lên có thể được sử dụng để cải thiện đáng kể hiệu suất.

Nhà sản xuất: Blace Plugins

1.2.0 (Phiên bản hiện tại) – Ngày 5 tháng 2 năm 2021

  • Ổn định GPU tốt hơn
  • Trực quan hóa các điểm đối sánh được phát hiện

Tương thích

After Effects 2020 – 2021

Link download Goodbye Greenscreen v1.2.0

Kích thước: 168 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Link tải dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Goodbye Greenscreen v1.0.1 for After Effects

Kích thước: 427 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chạy file GoodbyeGreenscreenInstaller-1-0-1.exe để cài đặt
  • Copy file GoodbyeGreenscreen-1-0-1. aex vào thư mục C:\Program Files\Adobe\Common\Plug-ins\7.0\MediaCore\GoodbyeGreenscreen
  • Dùng Key trong file Readme đính kèm để kích hoạt
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *