Download Aescripts StageTool 1.4 for After Effects

Stagetool cho phép bạn tạo ánh xạ pixel cho các buổi biểu diễn VJ của mình rất dễ dàng trong After Effects. Chỉ cần nhập các thuộc tính của lát LED và nhấn tạo! Định vị các lát LED để phù hợp với sân khấu của bạn và xuất bố cục sang Resolume Arena 5, 6 and Arena (7)

Tính năng của Aescripts StageTool

 • Tạo nhiều thành phần đầu ra.
 • Phản hồi gạch LED: bàn cờ, đường viền, chỉ báo chéo và hơn thế nữa!
 • Dễ dàng thêm logo của bạn vào các lát cắt.
 • Chỉ báo vị trí trực tiếp.
 • Thay đổi màu sắc, tỷ lệ, độ xoay của từng lát cắt với các thông số đầu vào.
 • Loại bỏ các ô từ bạn lát bằng ‘âm bản’.
 • Dễ dàng chụp màn hình mặt nạ, bố cục đầu vào và đầu ra của bạn.
 • Xuất XML sang Resolume Arena 5 & 6, (bao gồm mặt nạ hình chữ nhật).

Thông tin chi tiết tại: https://aescripts.com/stagetool/

Tương thích

 • After Effects: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5

Download Aescripts StageTool 1.4 for After Effects

Kích thước: 1 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chép file stageTool.jsxbin vào đường dẫn C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects 20XX\Support Files\Scripts\ScriptUI Panels
 • Mở phần mềm After Effects vào menu Edit >Preferences >Scripting & Expressions, chọn vào Allow Script to Write Files and Access Network
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *