Download Altair EDEM Pro 2020.3.1 – mô phỏng chất rắn dạng khối như than, đất, cát

Altair EDEM

EDEM là phần mềm hàng đầu để mô phỏng chất rắn dạng khối (như than, đất, cát, v.v.). Phần mềm EDEM với công nghệ mô hình hóa phần tử rời rạc, có nghĩa là mô hình hóa các phần tử rời rạc với tốc độ và độ chính xác cao, mô phỏng và phân tích hành vi của các vật liệu này. Thực tế, phần mềm EDEM mang lại cho các kỹ sư khả năng có tầm nhìn sâu hơn và hiểu rõ hơn về sự tương tác của vật liệu với máy móc. Giám sát các công cụ, thiết bị, quy trình và cơ chế khác nhau.

Altair EDEM Professional 2020.3.1 Free Download

Tính năng của Altair EDEM

 • Mô phỏng vật liệu khô, mềm, dính, giòn, nhớt và các khối lượng lớn nhỏ…
 • Giao diện người dùng hiện đại để mô phỏng nhanh
 • Tính toán hiệu quả và nhanh chóng và khả năng mở rộng – mô phỏng các hệ thống hạt lớn và phức tạp
 • Truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào thư viện hàng nghìn mẫu vật liệu
 • Các thành phần khác nhau bao gồm phương thức khởi tạo, trình mô phỏng, trình phân tích và…
 • Một loạt các công cụ để phát triển và tạo mô hình tiên tiến và tinh vi (chất rắn dính, sợi giòn, linh hoạt, hạt tích điện và từ tính, v.v.)
 • Có giao diện tương thích với tất cả các công nghệ CAE như phân tích phần tử hữu hạn, động lực học chất lỏng.

Link tải về Altair EDEM Pro 2020.3.1  Crak

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file EDEM_2020.3.1_win64 để cài đặt phần mềm
 • Trong cửa sổ “Choose License System” chọn Altair Inits
 • Chọn Custom khi cài, bỏ chọn Install License Tools
 • Chép đè thư mục EDEM 2020 vào C:\Program Files\DEM Solutions\EDEM 2020
 • Hoàn tất.