Download ANSYS Products 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

ANSYS Products 2021

ANSYS Inc. là một trong những nhà phát triển hàng đầu của phần mềm CAE (Computer-Aided Engineering). Bộ này bao gồm các công cụ khác nhau để mô phỏng và phân tích các ngành khác nhau của khoa học kỹ thuật như điện từ, tĩnh điện, điện tử, cơ học chất rắn và chất lỏng, truyền nhiệt, động lực học và .. Tập hợp này được chia thành hai phần chung: Công nghệ mô phỏng, bao gồm các công cụ mô phỏng và phân tích mạnh mẽ và Công nghệ quy trình làm việc, được sử dụng để giao tiếp giữa các phần khác nhau và phân tích song song các vấn đề khác nhau.

Tính năng của bộ phần mềm ANSYS Products 2021

 • Phân tích chi tiết và các vấn đề kỹ thuật khác nhau
 • Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (gọi tắt là FEM)
 • Thực hiện phân tích tuyến tính và phi tuyến tính và phân tích tĩnh và động
 • Khả năng phân tích các loại kết cấu khác nhau như cầu, đập, bể chứa và cả kết cấu thép hoặc bê tông
 • Khả năng thực hiện các phân tích đồng thời như phân tích chất rắn và chất lỏng
 • Khả năng viết mã và lập trình với ngôn ngữ trong phần mềm
 • Báo cáo dự án và lưu dưới dạng ảnh và video
 • Khả năng tương thích với các phần mềm thiết kế kỹ thuật và phân tích khác nhau như CATIA, Autodesk Inventor, SolidWorks, NX (Unigraphics), Solid Edge

ANSYS Products 2021 bao gồm các chương trình sau:

 • ANSYS Mechanical Pro, Premium, Enterprise
 • ANSYS CFD Premium and Enterprise
 • ANSYS Mechanical CFD Maxwell 3D
 • ANSYS Mechanical Maxwell 3D
 • ANSYS Mechanical CFD
 • ANSYS HFSS
 • Siwave ANSYS
 • ANSYS Maxwell
 • ANSYS Q3D Extractor
 • ANSYS Icepak
ANSYS Products 2021 Free Download

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

 • Windows 7 (64bit Professional and Enterprise versions)
 • Windows 8.1 (64bit Professional and Enterprise versions)
 • Windows 10 (64bit Professional and Enterprise versions)
 • Windows Server 2008 R2 Standard Edition (64bit), Windows HPC Server 2008 R2 (64bit)
 • Windows Server 2012 R2 Standard Edition

RAM

 • 4GB

Đĩa trống:

 • 43GB

Download ANSYS Products 2021

Link tải Google drive đĩa 1 và 2: DOWNLOAD

Link tải Google drive đĩa 3: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Link tải Crak Only nếu cần: DOWNLOAD hoặc DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chọn Skip this step and configure later
 • Sau khi cài xong vào thư mục Crak chép toàn bộ bên trong thư mục ANSYS Products vào C:\Program Files\ANSYS Inc
 • Tạo biến môi trường ARTWORK_LICENSE_FILE chỉ tới C:\Program Files\ANSYS Inc\ARTWORK_SSQ.dat
 • Vào thư mục Crak chạy file SolidSQUADLoaderEnabler Chọn Yes rồi OK
 • Khởi động lại máy tính
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *