Download ANSYS SpaceClaim 2021 Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

ANSYS SpaceClaim 2021

Ansys SpaceClaim là một phần mềm thiết kế và mô hình CAD 3D chạy trên Microsoft Windows và được phát triển bởi SpaceClaim. SpaceClaim được thành lập vào năm 2005 để phát triển phần mềm 3D và mô hình hóa cho kỹ thuật cơ khí. Với phần mềm này, bạn có thể tạo, chỉnh sửa và tái tạo hình học mà không cần lo lắng về công nghệ nền. Phần mềm Ansys nhanh hơn 10 lần so với các công cụ tạo mô hình 3D trên thị trường.

ANSYS SpaceClaim 2021 R1 Free Download

Tính năng của Ansys SpaceClaim

 • Làm việc với nhiều loại học hình học
 • Thực thi và chỉnh sửa các tệp CAD từ nhiều nguồn khác nhau
 • Chỉnh sửa thiết kế và chuẩn bị cho mô phỏng
 • Tạo các tham số để cho phép tối ưu hóa thông qua phân tích
 • Phân tích chi tiết các mô hình
 • Kỹ thuật đảo ngược mô hình
 • Chuyển đổi tệp 2D sang 3D
 • In 3D, sản xuất khuôn và kim loại tấm
 • Đề xuất mô phỏng và mô hình hóa
 • Mô hình khái niệm
 • Loại bỏ tắc nghẽn hình học trong suốt quy trình làm việc
 • Tích hợp mạnh mẽ với các công cụ CAE và CAM để đạt hiệu quả cao
 • Kết hợp phép toán boolean và phép chia, chẳng hạn như hợp nhất các bộ phận và thu nhỏ các bộ phận
 • Di chuyển các thành phần và hình học, cũng như sử dụng để tạo các mẫu
 • Nhiều tính năng được tạo trong các hệ thống CAD truyền thống

Yêu cầu hệ thống

 • Microsoft® Windows 7, 8, 10 64-bit
 • DirectX® 9c, Shader Model 3.0
 • CPU: Pentium® 4 2.0 GHZ or Athlon® 2000
 • RAM: 4GB

Link tải ANSYS SpaceClaim 2021 R1 Crak

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Giải nén file vừa download về
 • Chạy file Setup để cài đặt
 • Không cài ANSYS License Manager
 • Ở Choose the license mode chọn Server Shared License
 • Trong cửa sổ License Server Specification chọn Skip this spep and configure later
 • Copy các thư mục trong ANSYS Inc vào C:\Program Files\ANSYS Inc
 • Tạo biến môi trường có tên ANSYSLIC_DIR trỏ tới đường dẫn C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing
 • Chạy file SolidSQUADLoaderEnabler.reg và nhấn Yes
 • Khởi động lại máy tính
 • Hoàn tất
 • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *