Download ArcGIS 10.8 – hướng dẫn cài đặt

ArcGIS là phần mềm về xây dựng bản đồ nổi tiếng của ESRI. Phiên bản ArcGIS 10.8 dùng rất ổn định, chúng tôi khuyên nên sử dụng phiên bản này. ArcGIS 10.8 sẽ cung cấp cho các bạn những tính năng mới nhất về xây dựng dữ liệu GIS, phân tích không gian, in ấn bản đồ GIS.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Download-ArcGIS-10.8.png

Trong bài viết này chúng tôi cung cấp cho các bạn 2 phiên bản ArcGIS là ArcGIS 10.6 và phiên bản ArcGIS 10.8 để các bạn có thể lựa chọn tải về

Tính năng của ArcGIS 10.8

 • Số hóa bản đồ
 • Biên tập bản đồ, trình bày bản đồ
 • Truy vấn, tìm kiếm dữ liệu thuộc tính và không gian
 • Vẽ biểu đồ
 • Xuất dữ liệu ra các định dạng khác nhau
 • Chuyển đổi dữ liệu
 • Phân tích không gian, chồng lớp bản đồ
 • Thống kê không gian
 • Phân tích nâng cao như phân tích
 • Làm việc với các dạng dữ liệu như CAD, excel, micro

Yêu cầu cấu hình

Windows 10 Home, Pro and Enterprise (64 bit)

Windows 8.1 Basic, Pro, and Enterprise (32 bit and 64 bit)

Windows Server 2019 Standard and Datacenter

Windows Server 2016 Standard and Datacenter

Windows Server 2012 R2 Standard and Datacenter

Windows Server 2012 Standard and Datacenter

CPU: 2.2 GHz minimum

Memory/RAM: Minimum: 4 GB, Recommended: 8 GB or higher

Disk space:Minimum: 4 GB, Recommended: 6 GB or higher

Microsoft .NET Framework: Microsoft .NET Framework 4.5.2 

Phiên bản ArcGIS 10.8

Kích thước: 1.0 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD |  Link tải dự phòng: DOWNLOAD

Link tải file Active (AfCore.dll): DOWNLOAD  (pass: phanmemnet.com)

Ngoài ra còn có bộ VBA dùng để lập trình ArcGIS nếu cần: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt phiên bản ArcGIS 10.8

 • Chạy file ArcGIS_Desktop_108_172737.exe để tiến hành cài đặt
 • Cứ nhấn Next liên tiếp là được
 • Sau khi cài đặt xong, chép file AfCore.dll  trong thư mục Activation vào đường dẫn cài đặt ArcGIS, mặc định là C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.8\bin
 • Hoàn tất!
 • Xem video hướng dẫn cài đặt

Phiên bản ArcGIS 10.6

Link tải Part 1: DOWNLOAD

Link tải Part 2: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt phiên bản ArcGIS 10.6

 • Chạy file ArcGIS_Desktop_1061.exe để tiến hành cài đặt
 • Sau khi cài đặt xong, chép file AfCore.dll vào đường dẫn cài đặt ArcGIS, mặc định là C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.6\bin
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *