Download Archipelago Quest 02 Presets

Bộ này khám phá một phạm vi âm sắc bị tắt tiếng hơn với các sắc thái tinh tế của đồng, đồng và mòng két. Bao gồm 3 biến thể, mỗi biến thể có một thẩm mỹ đặc biệt. Cấu hình Incandesce bổ sung cả độ tương phản và độ sáng trong khi tạo ra cảm giác thanh tao.

This set explores a more muted tonal range with subtle hues of bronze, copper, and teal. Included are 3 variations, each with a distinctive aesthetic. The Incandesce Profile adds both contrast and luminosity while creating an ethereal feel.

Thông tin chi tiết:

Link download Goodlight Pack 3 – Color

Kích thước: 1.9 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *