Download Arclab Web Form Builder 5.3 – Tạo form cho html, PHP

Arclab Web Form Builder là phần mềm ứng dụng giúp dễ dàng tạo các biểu mẫu HTML và PHP, gửi email dưới dạng văn bản, HTML với XML. HTML Form Builder hỗ trợ các biểu mẫu PHP đơn và nhiều với tính năng trả lời tự động và tải lên tệp. Sử dụng chương trình này, bạn có thể tạo biểu mẫu liên hệ email, biểu mẫu hỗ trợ và biểu mẫu email tùy chỉnh trên máy tính và tải nó lên trang web của bạn.

Tính năng của Arclab Web Form Builder

 • Xây dựng và thiết kế biểu mẫu liên hệ trực tuyến php, biểu mẫu đăng ký, biểu mẫu nhiều trang và các biểu mẫu khác sử dụng môi trường trực quan mà không cần bất kỳ lập trình nào với kiến ​​thức về PHP và HTML.
 • Tùy chỉnh biểu mẫu bằng cách thêm nhập văn bản, danh sách thả xuống, nhập ngày tháng và hộp kiểm
 • Hỗ trợ các nút radio, tệp đính kèm, trường điền sẵn, trường nhập thông minh (xác minh độ tuổi, xác minh email, nhập mật khẩu)
 • Không cần bất kỳ kiến ​​thức lập trình nào.
 • Bao gồm hình ảnh bảo mật nhiều lớp như một bài kiểm tra thử thách phản ứng để đảm bảo rô bốt được tự do
 • Thêm phần tử tải lên tệp cho phép người dùng đính kèm tệp vào biểu mẫu gửi
 • Tạo một tệp PHP duy nhất chứa tất cả các dạng của trang cùng với tập lệnh cần thiết để xử lý.
 • Không cần JavaScript và cookie Biểu mẫu dựa trên HTML và PHP, nên tương thích với hầu hết các máy chủ và trình duyệt web.
 • Tin nhắn do người dùng gửi có thể ở dạng văn bản, HTML hoặc XML, hỗ trợ UTF-8

Link download Arclab Web Form Builder 5.3.2  Crak

Kích thước: 8 MB

Link tải 1: DOWNLOAD

Link tải 2: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt phần mềm
 • Sử dụng Key kèm theo để kích hoạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *