Download ATiles Pro 2.62 for 3ds Max

AvizStudioTools ATiles Pro – plug-in 3ds Max để tạo mái ngói, sàn lát gạch, tường gạch, hàng rào, v.v.

ATiles Pro cho phép bạn tạo tất cả các loại đối tượng với hình học lặp lại bằng cách xác định kích thước của chúng và độ lệch giữa các ô riêng lẻ.

Ngoài ra, thay vào đó, bạn có thể xác định số lượng các ô và chúng sẽ được phân bổ đều theo các kích thước đã nhập. Người dùng có thể xác định góc của đối tượng (hữu ích cho mái ngói), giới hạn vùng và nhiều tùy chọn khác trong thông số của đối tượng ATiles.

  • Tạo đối tượng ATiles bằng một cú nhấp chuột từ mặt phẳng mái, hình học hoặc đường cong.
  • Lưới bộ nhớ cache cho tốc độ. Lưu trữ bên trong hình học được tạo đối tượng ATiles cho khung nhìn và kết xuất.
  • Chế độ tạo lại. Xây dựng lại các đối tượng mà không làm mất vật liệu hoặc kết nối với các đối tượng khác.
  • Các công cụ nâng cao hơn – Công cụ Khối lượng, Đường dẫn (beta) và Bề mặt (beta).
  • Các phép biến đổi ngẫu nhiên của các ô – Xoay, Di chuyển và Tỷ lệ.

Tương thích

  • 3ds Max 2004 hoặc mới hơn

Link download ATiles Pro 2.62 for 3ds Max

Kích thước: 2.5 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD | Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chạy file ATiles_Setup để cài đặt
  • Sau khi cài đặt xong, chép file AvizStudioTools_ATiles.mse vào C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 201X\scripts\Startup
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *