Download ATLAS.ti 9.0.20.0 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

ATLAS ti là một sản phẩm mạnh mẽ để nghiên cứu chất lượng. Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin. Độ phức tạp của dữ liệu ngày nay lớn hơn bao giờ hết. Các tổ chức khoa học và nghiên cứu, các chủ doanh nghiệp và các doanh nhân lớn khác không còn thoải mái với một vài con số và con số. Ngày nay, không chỉ số hóa dữ liệu, hơn là trực quan hóa dữ liệu, nó tìm kiếm các phân tích và diễn giải toàn diện, thường được gọi là nghiên cứu định tính trong khoa học thống kê. Các nhà nghiên cứu định tính tìm kiếm các diễn giải tổng thể và tương lai. Trong ngành khoa học này, tất cả các giá trị số đều đan xen với nhau. Đây không phải là về các biến riêng lẻ và một chiều.

Ở đây tất cả các kích thước được nhìn thấy cùng nhau. Các dữ kiện trong nghiên cứu định tính là không thể phân chia và không thể đạt được nếu không có một cái nhìn tổng thể về các thành phần. Nghiên cứu định tính đôi khi được định nghĩa là một nghiên cứu điển hình tập trung vào các trường hợp hơn là các cộng đồng và các ví dụ khác nhau. Có một số công cụ cho nghiên cứu định lượng, nhưng ít công cụ trong lĩnh vực nghiên cứu định tính, một trong những công cụ tốt nhất trong lĩnh vực này là phần mềm ATLAS ti. Chương trình này nhằm hệ thống hóa quá trình phân tích dữ liệu phức tạp và phi cấu trúc. Trong chương trình này, dữ liệu như văn bản, đa phương tiện và dữ liệu địa lý và không gian được nhập vào, và chương trình cố gắng trích xuất dữ liệu có cấu trúc và có tổ chức từ một khối lượng lớn thông tin phi cấu trúc bằng cách cung cấp các khả năng khác nhau.

Chương trình này cho phép bạn xem thông tin mà bạn có thể không thể xem bình thường và với một chút nghiên cứu. Chương trình có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên cho dữ liệu được trích xuất, cân nó và hiển thị đẹp mắt mối quan hệ giữa dữ liệu này thông qua các kỹ thuật đồ họa. Chương trình này được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm xã hội học, nghệ thuật, kiến ​​trúc, truyền thông, tội phạm học, kinh tế học, khoa học giáo dục, kỹ thuật, nghiên cứu nhân chủng học, nghiên cứu quản lý, tiếp thị, quản lý chất lượng, v.v. ATLAS giữ tất cả tài liệu và thông tin của bạn, bao gồm ghi chú, tệp âm thanh, hình ảnh, video, v.v.

Yêu cầu hệ thống

  • Hệ điều hành: Windows 7 SP1, Windows 8.0, 8.1 or Windows 10
  • RAM: 4GB
  • Đĩa trống: 1GB

Link download ATLAS.ti 9.0.20.0

Kích thước: 350 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chạy file Atlasti_9.0.20.0 để cài đặt
  • Sau khi cài đặt xong, vào thư mục Crak, chép tất cả các file vào C:\Program Files\Scientific Software\ATLASti.9
  • Hoàn tất.
  • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *