Download AutoCAD 2020, 2021 cho Mac | Hướng dẫn cài đặt

AutoCAD cho Mac là phần mềm không thể thiếu đối với dân kỹ thuật trong việc tạo ra các bản vẽ, kiến trúc. Ứng dụng AutoCAD cho phép bạn thiết kế mọi thứ, từ nghệ thuật cho đến các bộ phận máy móc phức tạp, thậm chí là cả toà nhà.

Yêu cầu cấu hình cho AutoCAD 2021 cho Mac

System requirements for AutoCAD for Mac 2021
Operating System Apple® macOS® Catalina v10.15
Apple macOS Mojave v10.14
Apple macOS High Sierra v10.13
Model Basic: Apple Mac Pro® 4.1, MacBook Pro® 5.1, iMac® 8.1, Mac mini® 3.1, MacBook Air®, MacBook® 5.1
Recommended: Apple Mac® models supporting Metal Graphics Engine
CPU Type 64-bit Intel CPU
Recommended: Intel Core i7 or higher
Memory Basic: 4GB
Recommended: 8GB or higher
Display Resolution Basic: 1280 x 800 display
High Resolution: 2880 x 1800 with Retina Display
Disk Space 3 GB free disk space for download and installation
Pointing Device Apple-compliant Mouse, Apple-compliant Trackpad, Microsoft-compliant mouse
Display Card Recommended: Mac native installed graphics cards
Disk Format APFS, APFS(Encrypted), Mac OS Extended (Journaled), Mac OS Extended (Journaled, Encrypted)

Dưới đây là Link tải bản AutoCAD 2020 và 2021 cho Mac OS

AUTOCAD 2020

Link Google drive AutoCAD 2020: DOWNLOAD (pass giải nén: phanmemnet.com)
Link UploadMx AutoCAD 2020: DOWNLOAD (pass giải nén: phanmemnet.com)

Xforce 2020 ( file thuốc xf-adsk2020.dmg) nếu cần: DOWNLOAD

AUTOCAD 2021

Link Google Drive: DOWNLOAD (pass giải nén: phanmemnet.com)

Link UploadMx: DOWNLOAD (pass giải nén: phanmemnet.com)

Xforce 2021 ( file thuốc xf-adsk19.dmg) nếu cần: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt AutoCAD 2020 và 2021 cho Mac OS bạn xem bài viết hướng dẫn cách cr@ck AutoCAD 2020, 2021 nhé