Download Autodesk 3ds Max 2019 – Google drive + VRay + hướng dẫn cài đặt

Download Autodesk 3ds Max 2019 full + VRay, Download Autodesk 3ds Max 2019 Link tải Google drive tốc độ nhanh.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 3ds-max-2019.png

Yêu cầu cấu hình

Hệ điều hành: Microsoft® Windows® 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1, and Windows 10

Trình duyệt mới nhất:

 • Microsoft® Edge
 • Google Chrome™
 • Microsoft® Internet Explorer®
 • Mozilla® Firefox®

CPU

 • 64-bit Intel® or AMD®

RAM

 • 4 GB of RAM minimum (8 GB or more recommended)

Đĩa trống

 • 6GB

Link tải về Google drive

Kích thước: 4.5 GB

Link Google drive: DOWNLOAD |  Google drive (dự phòng): DOWNLOAD

Xforce genkey for 3ds Max 2019: DOWNLOAD

Link download vray 5.00.05 for 3ds max 2019: DOWNLOAD

Link tải Vray tất cả các phiên bản tại đây

Pass giải nén: phanmemnet.com hoặc 123

Hướng dẫn cài đặt

 • Serial 666-69696969,
 • Product code: 128K1

Hướng dẫn cài đặt 3ds max 2019 + vray 4.2 bằng video

https://youtu.be/T95h7MpnKiQ

Hướng dẫn cài đặt Vray 4.2

 • Copy file vray_v42000_fix.dlr  vào thư mục:
  C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2019\plugins
 • Copye file vray_v42000_max_fix.dll  to:
  C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\3ds Max 2019\bin\plugins

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *