Download AutoFill 1.1.1 for After Effects

AutoFill là một plugin mới mang tính cách mạng cho After Effects giúp lấp đầy các giới hạn của lớp một cách linh hoạt để giúp bạn tiết kiệm hàng giờ tạo mặt nạ và khung hình chính tẻ nhạt.

Auto-Speed Map

Giờ đây, việc tạo hoạt ảnh lấp đầy trơn tru dễ dàng hơn rất nhiều. Không cần lớp Bản đồ tốc độ bên ngoài tùy chỉnh. Tạo hoạt ảnh phức tạp tất cả bên trong giao diện Tự động điền.

25 New Presets

v1.1 đi kèm với Mẫu chữ viết tay mới (15 cài đặt trước) và thêm 10 cài đặt trước bổ sung theo nhiều kiểu khác nhau. Tự động điền hiện có tổng cộng 50 cài đặt trước!

Tự động tạo hoạt ảnh lấp đầy cho hình dạng hoặc hình ảnh của bạn

Tự động điền sử dụng độ trong suốt của lớp hoặc hình ảnh của bạn làm hướng dẫn cho hướng phát triển và lấp đầy. Bạn có thể so sánh Tự động điền với nước chảy qua hình ảnh của bạn và tránh các khu vực trong suốt.

Khả năng sử dụng không giới hạn

Tự động điền là một hiệu ứng cốt lõi sẽ hỗ trợ bạn trong một loạt các tác vụ như tiết lộ hoạt ảnh, thay đổi kết cấu, hòa tan, chuyển tiếp, hoạt ảnh lặp lại và hơn thế nữa.

Tương thích

  • After Effects: 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Link download AutoFill 1.1.1 for After Effects

Kích thước: 123 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép thư mục AutoFill_v1.1.1 vào C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects xxxx\Support Files\Plug-ins
  • Mở After Effects chon Menu Effect -> Plugin Everything -> AutoFill
  • Đăng ký với key trong file text đính kèm
  • Hoàn tất
  • Xem video hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *