Download AutoRebar v2.1 cho AutoCAD 2013-2021 – Hướng dẫn cài đặt

AutoRebar cho Autodesk AutoCAD là ứng dụng bê tông cốt thép một phần với thời gian uốn tự động. Với chương trình này, bạn có thể nhanh chóng thực hiện các thiết kế của mình bằng cách tự động hóa các tác vụ trùng lặp trước đó tham gia vào chi tiết cốt thép và được thực hiện với AutoCAD thông thường. Bạn có thể tập trung vào phần cụ thể của thiết kế của mình thay vì công việc chỉnh sửa CAD tốn nhiều thời gian. Với phần mềm AutoCAD dễ sử dụng và không bị gián đoạn (cũng như tất cả các sản phẩm vectơ), chương trình bổ sung một thanh công cụ mới với các đối tượng đặc biệt dành cho cốt thép ngà cho các chi tiết của các tòa nhà bê tông cốt thép. Có bốn loại đối tượng động trong chương trình này: Rebars, Marks, Calls và BBS

Các đối tượng Rebar có thể được vẽ và kéo dài như polylines và kích thước thanh được chỉnh sửa nhanh chóng bằng một cú nhấp đúp chuột; bởi vì tất cả các thực thể AutoRebar được kết nối bằng đồ họa, các Marks và Calls được liên kết sẽ tự động cập nhật.

Người dùng có thể thêm Marks mới bằng cách chọn Thanh được liên kết và nhấp đúp vào đó để chỉnh sửa dữ liệu như tiêu chí phân nhóm thanh, khoảng cách thanh và kích thước của phạm vi; cách khác, kích thước AutoCAD® bình thường có thể được liên kết với Mark và được sử dụng để chỉ định phạm vi của một bó thanh trong kết cấu bê tông để cho phép AutoRebar tính toán tổng số lượng trong phạm vi đó. Điều tuyệt vời là, bất cứ khi nào bạn sửa đổi hình dạng bê tông và kéo dài kích thước, tổng số thanh sẽ cập nhật nhanh chóng.

Tính năng của AutoRebar

 • Vẽ các đối tượng Rebar như đa đường, chỉnh sửa kích thước của chúng dễ dàng bằng phím kép
 • Kết nối tất cả các mục trong AutoRebar bằng đồ họa và do đó tự động cập nhật tất cả các Marks và Calls được kết nối
 • Các kích thước AutoCAD® bình thường liên kết với Marks
 • Xác định phạm vi của một bộ thanh cho kết cấu bê tông để cho phép AutoRebar tính toán chất lượng tổng thể trong phạm vi đó
 • Cập nhật số lượng thanh ngay khi bê tông biến dạng và kích thước giãn nở

Yêu cầu hệ thống

 • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 7/8/10 (64-bit)
 • Dung lượng đĩa cứng trống: 100 MB trở lên.
 • Autodesk AutoCAD – Phiên bản:  2021  ,  2020  ,  2019  ,  2018  ,  2017
 • Autodesk AutoCAD Electrical –  Phiên bản:  2021  ,  2020  ,  2019  ,  2018  ,  2017
 • Autodesk AutoCAD Mechanical –  Phiên bản:  2021  ,  2020  ,  2019  ,  2018  ,  2017
 • Kiến trúc Autodesk AutoCAD –  Phiên bản:  2021  ,  2020  ,  2019  ,  2018  ,  2017
 • Autodesk AutoCAD MEP –  Phiên bản:  2021  ,  2020  ,  2019  ,  2018  ,  2017
 • Autodesk® Civil 3D® –  Phiên bản:  2021  ,  2020  ,  2019  ,  2018  ,  2017
 • Autodesk AutoCAD Plant 3D –  Phiên bản:  2021  ,  2020  ,  2019  ,  2018  ,  2017
 • Autodesk AutoCAD P&ID –  Phiên bản:  2017

Link download AutoRebar v2.1

Kích thước: 8.6 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 1. Tải về và giải nén
 2. Chạy file cài đặt
 3. Sau khi cài đặt xong, vào thư mục Crak, chép file areb.dll vào C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\AutoRebar.bundle\Contents\Release\R21\
 4. Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *