Download Avenza Geographic Imager for Photoshop 6.3.1 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Geographic Imager là một phần mềm lập bản đồ GIS để chỉnh sửa và chuyển đổi các hình ảnh địa lý và vệ tinh như GeoTIFF trong Photoshop. Ứng dụng này nhanh chóng làm tăng hiệu quả của Photoshop để làm việc với các hình ảnh không gian.

Geographic Imager thêm các công cụ vào Photoshop để nhập, chỉnh sửa, thao tác và xuất các hình ảnh địa lý như hình ảnh vệ tinh và ảnh hàng không.

Tính năng của Avenza Geographic Imager

 • Cho phép sử dụng các khả năng cơ bản của Photoshop mà không phá hủy các thuộc tính không gian của hình ảnh không gian
 • Dễ dàng thao tác và điều chỉnh các yếu tố hình ảnh như giá trị và mức độ màu, biểu đồ, màu sắc và độ phân giải hình ảnh
 • Nhập hoặc thêm các điểm kiểm soát trên mặt đất để tham chiếu địa lý chính xác về hình ảnh trên không so với hình ảnh vệ tinh với các loại chuyển đổi khác nhau
 • Địa chất địa lý với sự trợ giúp của bản đồ trực tuyến để khớp các điểm kiểm soát với tọa độ trong thế giới thực
 • Nhập và quản lý hình ảnh địa lý trong Photoshop như GeoTIFF, NITF, MrSID, PCI và các định dạng tương thích khác bao gồm hỗ trợ CIR, RGBI và thông tin đa kênh và đa phương tiện khác
 • Hỗ trợ rộng rãi cho hàng nghìn hệ thống tọa độ dự đoán và địa lý với khả năng lưu các định nghĩa tùy chỉnh để sử dụng trong tương lai
 • Tạo tệp PDF bao gồm các hệ thống tọa độ từ hình ảnh địa lý hoặc nhập và sửa đổi các tài liệu địa lý PDF hiện có
 • Tạo tập lệnh và hành động Geographic Imager và các công cụ Photoshop để tự động hóa các tác vụ trùng lặp

Tương thích

 • Adobe Photoshop CS6 / 2020 / 2021

Download Avenza Geographic Imager for Photoshop 6.3.1

Kích thước: 264 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file Setup để cài đặt 
 • Sau khi cài đặt xong, vào thư mục Crak chạy file rlm
 • Mở Photoshop, nhấn vào Unlicensed
 • Chọn Floating
 • Điền vào như hình dưới
 • Nhấn OK, license đã được kích hoạt như hình dưới
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *