Download Cartoon Moblur v1.5.3 for After Effects

Thêm một vệt chuyển động phong cách vào đồ họa của bạn giống như chuyển động mờ thông thường, nhưng mang tính hoạt hình hơn.

Cartoon Moblur hoạt động tương tự như làm mờ chuyển động mặc định ngoại trừ về mặt thẩm mỹ, nó phù hợp hơn nhiều với phong cách phẳng, tối thiểu, 2D và ô. Hiệu ứng mờ được tạo ra dựa trên hoạt ảnh chuyển đổi của bạn.

Thông tin chi tiết: https://aescripts.com/cartoon-moblur/

Tính năng của Cartoon Moblur v1.5.3 for After Effects

  • Tương thích với tất cả các chuyển đổi, bao gồm cả 3D.
  • Tương thích với hoạt ảnh có cha mẹ.
  • Tham số nguồn chuyển động thay thế, cho phép bạn áp dụng hiệu ứng cho một lớp điều chỉnh và nó ảnh hưởng đến tất cả các lớp bên dưới
  • Tương thích với hoạt ảnh bezier path (hay còn gọi là curvasceous).

Tương thích

After Effects: CC2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014

Link download Cartoon Moblur v1.5.3 for After Effects

Kích thước: 45 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Copy thư mục Cartoon Moblur vào C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects 20XX\Support Files\Plug-ins
  • Đăng ký với Key: PECM*MONTER*GROUP*202001102102789SUL9
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *