Download Cimco Edit 8 – Hướng dẫn cài đặt Cimco Edit 8 chi tiết nhất

CIMCO Edit 8 là phần mềm lập trình, chỉnh sửa và mô phỏng chương trình gia công. Giúp cho người lập trình và vận hành máy gia công có thể mô phỏng kiểm soát được các vấn đề lỗi lập trình từ phần mềm lập trình CNC (CAM).

Cimco Edit có thể lập trình được được 3D thông minh nhằm để thiết lập các chương trình CNC cho phay 3 trục và tiện 2 trục với các bước chuyển tiếp liên tục, được đồng bộ hóa với nhau.

CIMCO Edit 8 gồm các nhóm chức năng sau:

  • Editor
  • NC-Functions
  • Backplot
  • File Compare
  • Transmission

NC editor 

Editor không có giới hạn kích thước chương trình và bao gồm các tùy chọn mã CNC cụ thể như đánh số dòng / đánh lại số dòng, xử lý ký tự và công cụ tìm phân vùng XYZ. Editor cũng có các chức năng toán học bao gồm toán học cơ bản, xoay, đối xứng, bù dao và di chuyển chương trình.

NC-Functions

NC-Functions giúp chúng ta hiệu chỉnh số khối của clock lệnh, hiểu chỉnh lại kí tự của clock lệnh, ẩn hiện số thứ tự clock lệnh, đồng thời giúp ta hiệu chỉnh lại kiểu máy gia công và xuất List Tool của tất cả các dao sử dụng trong chương trình gia công.

Backplot

Cimco Edit 8 bao gồm phay 3D/tiện 2D trong giao diện của backplot để mô phỏng chương trình phay 3 trục và tiện 2 trục. Bạn có thể chỉnh sửa chương trình CNC và cập nhật một cách tự động trong hình ảnh mô phỏng. sử dụng các cộng cụ zoom, pan, rotate và measuring để phân tích hình ảnh mô phỏng. CIMCO Edit V8 hổ trợ hiển chị các khối solid 3D khi mô phỏng code NC có thêm bộ công cụ dao cắt, setup phôi và đồng thời giúp kiểm tra sự va chạm và phát hiện khe. Hỗ trợ lưu NC backplots với file DXF.

File compare

Nếu bạn không biết chắc chắn về 2 chương trình NC khác nhau như thế nào thi chức năng File compare của Cimco Edit có thể giúp bạn xác định được điểm khác nhau. File Compare cho phép bạn chọn 2 file và hiển thị chúng trên 2 khung màng hình. Những chổ khác nhau sẽ được đánh dấu bằng màu sắc. Bạn có thể duyệt qua các tệp, kiểm soát dễ dàng với từng khác biệt đó.

Transmission (DNC)

Phần DNC của CIMCO Edit V8 cho phép bạn gửi và nhận các chương trình CNC đến các xưởng CNC của bạn bằng cách sử dụng các phương tiện giao tiếp như bộ truyền DNC RS-232.Các tập tin có thể được gửi từ một cửa sổ trong CIMCO hoặc trực tiếp từ máy tính có kết nối với máy CNC. Quá trình truyền tệp được thực hiện trong khi bạn làm việc cùng với các chương trình CNC khác.

Link download Cimco Edit 8

Kích thước: 255 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Tải về và giải nén với password: phanmemnet.com ta được như hình dưới
  • Chạy file CIMCOEdit_80028 để cài đặt, cứ nhấn Next liên tiếp là được
  • Sau khi cài đặt xong, chép 2 file CimcoDNC và CIMCOEdit Vào thư mục cài đặt Cimco Edit 8 mặc định là C:\CIMCO\CIMCOEdit8
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *