Download CleanMyMac 3.9.5 – Dọn dẹp dữ liệu máy MAC OS

CleanMyMac là một ứng dụng đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ, hỗ trợ người dùng dọn dẹp dữ liệu, ứng dụng, chương trình hay tập tin và giữ cho máy tính Mac của bạn được an toàn.

Link tải về (nhớ xem pass ở dưới)

CleanMyMac Ver 3_3.9.5: DOWNLOAD

CleanMyMac Ver 4.0.3: DOWNLOAD

CleanMyMac Ver 4.0.4: DOWNLOAD

CleanMyMac Ver 4.0.1: DOWNLOAD

CleanMyMac Ver 3.8.3: DOWNLOAD

CleanMyMac VERSION 3.4.1: DOWNLOAD

pass: macintosh.vn

Hướng dẫn cài đặt:
Tải về và kéo nó vô Applications là xong

VERSION 3.4.1: bản ổn định nhất cho 10.11 nếu bạn dùng bản mới nhất bị lỗi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *