Download ComponentOne Studio Ultimate v2020.3.1 – Bộ công cụ lập trình giao diện cho Visual Studio

ComponentOne Studio Ultimate là một bộ công cụ cho phép bạn tạo ra một giao diện đẹp hơn và nhiều tính năng hơn cho nhiều dự án khác nhau trong môi trường lập trình. ComponentOne (gọi tắt là C1 của GrapeCity) tạo ra một trong những bộ linh kiện tốt nhất cho lập trình .NET. Bộ ComponentOne Studio Ultimate là bộ thành phần hoàn chỉnh dành cho ASP.NET, WinForms, ActiveX. WPF, UWP, Xamarin, JavaScript, ASP.NET Core MVC…

Tính năng của ComponentOne Studio Ultimate

 • Lưới dữ liệu mới và Điều khiển đầu vào cho Blazor (Beta) – Làm tròn ứng dụng web C # của máy chủ và máy khách của bạn với một bộ điều khiển UI gốc được xây dựng cho Blazor từ đầu. Phiên bản ElementOne Blazor (beta) bao gồm FlexGrid, lưới dữ liệu đa nền tảng tốt nhất của chúng tôi và một số điều khiển đầu vào bao gồm AutoComplete, CheckBox và ComboBox.
 • Tiếp tục hỗ trợ cho .NET Core 3.0 – Tất cả các điều khiển WinForms, WPF và ASP.NET Core đã được thử nghiệm để hỗ trợ .NET Core 3.0. Trong bản phát hành này, chúng tôi đã cải thiện hỗ trợ thời gian thiết kế cho các điều khiển WPF và cung cấp các mẫu đa dự án cho WinForms cho phép bạn nhắm mục tiêu .NET Core 3.0 trong khi vẫn duy trì trải nghiệm thời gian thiết kế cổ điển mà bạn đã sử dụng với WinForms. Thêm vào đó, các điều khiển WinForms và WPF của chúng tôi hiện được vận chuyển dưới dạng các gói NuGet ngoài DLL.
 • Chính thức phát hành Dải băng thông minh – Dải băng mới cho WinForms được xây dựng trên .NET 4.5.2 và nó dựa trên các khái niệm giao diện người dùng của Office 365. Với nó, bạn sẽ tận hưởng chế độ xem đơn giản hóa mới khi dải băng được thu gọn, một bộ hình ảnh nhúng được tăng cường cho các nút cùng với sự hỗ trợ cho các biểu tượng dựa trên phông chữ và vector và thành phần xem hậu trường.

ComponentOne Studio Ultimate gồm

 • ComponentOne Studio for ActiveX x86/x64
 • Studio for ComponentOne ASP.NET Wijmo
 • ComponentOne Studio for Compact Framework (Mobile Devices)
 • ComponentOne Studio for iPhone
 • ComponentOne Studio for LightSwitch
 • ComponentOne Studio for Silverlight
 • ComponentOne Studio for Windows Phone
 • ComponentOne Studio for WinForms
 • ComponentOne Studio for WinRT XAML 8.1
 • ComponentOne Studio for WPF
 • ComponentOne Doc-To-Help
 • ComponentOne IntelliSpell for Visual Studio
 • ComponentOne OLAP for WinForms
 • ComponentOne XapOptimizer

Link download ComponentOne Studio Ultimate v2020.3.1

Kích thước: 843 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Link tải dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Đoc file readme trong thư mục Crak để biết các bước cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *