Download Cover Action Pro V3 – The Ultimate Marketing Toolkit for Adobe Photoshop

Cover Action Pro V3 – The Ultimate Marketing Toolkit:

 • Tạo sách và sản phẩm của bạn
 • Nhìn sắc nét hơn
 • Với 3D Mockups, bạn sẽ không tìm bất kỳ nơi nào khác

CoverActionPro 3.0 được thiết kế lại từ đầu Với công nghệ 3D mới để đảm bảo rằng bìa sách và hàng hóa của bạn được Hiển thị ngày càng sống động hơn so với trước đây.

Bộ công cụ cho Adobe Photoshop này được dùng để thiết kế trong các lĩnh vực:

 • Hardcover Books
 • Paperback Books
 • 3-Ring Binders
 • Spiral Binders
 • Comb Bound Books
 • iPhones
 • Notebook Computers
 • iMacs & Displays
 • iPad & Tablets
 • Media Players
 • DVD Cases
 • CD-ROMs
 • Quick Start Guides
 • Boxsets
 • Landscape Books
 • Software Boxes
 • Suitcase Boxes
 • Workbooks
 • Screenshot Panels
 • Multi-book Stacks

Với nhiều khổ khách nhau, ví dụ cho Hardcover Books có các khổ

 • 25 x 7.
 • 5 x 8.
 • 5 x 8.5 in.
 • 25 x 8.
 • 6 x 9 in.
 • 625 x 10.25 in.
 • 8 x 10 in.
 • 5 x 8.5 in.
 • 5 x 11 in.
 • 9 x 7.
 • 10 x 8.

Paperback Books có các khổ

 • 25 x 7.
 • 5 x 8.
 • 5 x 8.5 in.
 • 25 x 8.
 • 6 x 9 in.
 • 625 x 10.25 in.
 • 8 x 10 in.
 • 5 x 11 in.
 • 9 x 7.
 • 10 x 8.

Landscape Books có các khổ

 • 9 x 7.
 • 10 x 8.
 • 11 x 8.5 in.
 • 12 x 9 in.
 • 210 x 148 mm (A5)
 • 297 x 210 mm (A4)

Link Download Cover Action Pro V3 – The Ultimate Marketing Toolkit for Adobe Photoshop

Kích thước: 2.4 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *