Download DAZ Studio Professional 4.21 – Video hướng dẫn cài đặt

DAZ Studio Pro

DAZ Studio Pro là một phần mềm cực kỳ mạnh mẽ và thông minh để tạo hoạt ảnh và nghệ thuật kỹ thuật số 3D, nó có các công cụ thiết kế mạnh mẽ và đặc biệt. Bằng cách tải xuống và cài đặt DAZ Studio mạnh mẽ, bạn sẽ có thể thiết kế các nhân vật hoạt hình, đối tượng hoạt hình và các chi tiết khác trong không gian ba chiều và sử dụng chúng để thiết kế hoạt ảnh của riêng bạn. Ngoài ra, bằng cách sử dụng phần mềm này, bạn có thể thiết kế nhân vật 3D cho trò chơi 3D của mình và thêm nhân vật đó vào trò chơi của bạn. Ngoài ra, hãy chỉnh sửa và chạy các mô hình 3D của riêng bạn trong Photoshop bằng plugin Photoshop 3D Bridge. Phần mềm này có rất nhiều khả năng đặc biệt và nhiều khả năng thiết kế hoạt hình mà bằng cách tải xuống, bạn có thể hưởng lợi từ những khả năng đặc biệt này.

DAZ Studio Professional 4.14 Free Download

Tính năng của DAZ Studio Professional

 • Một ứng dụng cho phép bạn tạo các mô hình 3D và tùy chỉnh chúng với nhiều phụ kiện khác nhau.
 • Cho phép bạn tạo cảnh bằng cách sử dụng các mô hình được bao gồm trong gói.
 • Có thể tải mô hình trống cũng như tùy chỉnh mô hình bằng cách thay đổi vị trí, hướng cũng như kích thước của từng thành phần.
 • Có thể tạo các cài đặt trước cho bất kỳ yếu tố nào bằng cách sắp xếp vị trí cũng như lưu nó dưới dạng một tệp riêng biệt.
 • Cho phép bạn thêm hoặc kết hợp nhiều nguồn sáng và để sửa đổi hướng của từng nguồn.
 • Cho phép bạn chụp ảnh từ các mô hình 3D giống như khi bạn chụp ảnh nhanh trong studio ảnh.

Yêu cầu cấu hình

• 32 bit:
• Intel Dual Core (or equivalent) or greater
• 1.6 GHz (2 GHz dual core or faster recommended)
• Windows 11, 10, 8, 7, Vista, or XP
• 1 GB RAM min (2GB+ recommended)
• 1GB free hard drive space for installation
• OpenGL 1.6 compatible graphics card with at least 128 MB RAM (Hardware accelerated OpenGL 2.2, or higher, compatible recommended with 512MB RAM)
• DirectX 9 (used for audio processing only)
• 64 bit:
• WHQL-64 certified
• Intel Xeon/Core 2 Duo or Quad /Core i7 or AMD Opteron/Phenom processor(s)
• Windows 10, 8, 7 and Vista
• 2 GB RAM min (3GB+ RAM recommended)
• 1GB free hard drive space for installation
• Hardware accelerated OpenGL 1.6 compatible graphics card with at least 512 MB RAM (OpenGL 2.2, or higher, compatible recommended)
• DirectX 9 (used for audio processing only)

Link tải về DAZ Studio Professional 4.21.0.10 Key

Kích thước: 523 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Link tải về DAZ Studio Professional 4.14.0.10 Crak

Bản 32bit:

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Bản 64bit:

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 1. SDZFPRO-040-3507546-QDY-001-OCBMISO
 2. SDZFPRO-040-3507549-FJN-001-NCBEIXO
 3. SDZFPRO-040-3070265-NJX-001-NCAYUVJ
 4. SDZFPRO-040-0469894-PTY-001-CBUUGXQ
 5. SDZSPRO-040-8088068-MLV-001-VTLYHNK
 • Khi hoàn tất, chọn lại làm việc ngoại tuyến “Work Offline” và nhấp vào không hiển thị lại (click don’t show again).
 • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt
https://youtu.be/hwybzwoc0SA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *