Download DBConvert Studio 2.0.8 – Di chuyển và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu.

DBConvert Studio là phần mềm đồng bộ hóa và di chuyển cơ sở dữ liệu chéo mạnh mẽ giúp chuyển đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu và dữ liệu giữa các định dạng cơ sở dữ liệu khác nhau.

Nó kết hợp các Lõi DBConvert và DBSync trưởng thành, ổn định, đã được chứng minh về chiến trường với một thiết kế UX hiện đại được cải tiến.

DBConvert Studio hỗ trợ tất cả các cơ sở dữ liệu phổ biến – từ các định dạng dựa trên tệp cũ đến cơ sở dữ liệu đám mây và tại chỗ hiện đại.

Các kết nối cơ sở dữ liệu nguồn và đích có thể được định cấu hình cho bất kỳ máy chủ cơ sở dữ liệu MS Windows, Linux, macOS hoặc BSD cục bộ hoặc từ xa nào.

Các cơ sở dữ liệu được hỗ trợ:

 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Microsoft Access
 • Microsoft FoxPro
 • SQLite
 • Firebird
 • Microsoft Excel
 • IBM DB2
 • MS Azure SQL
 • Amazon RDS
 • Heroku Postgres

Link Download DBConvert Studio 2.0.8

Kích thước: 126 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt phần mềm
 • Chép file trong thư mục cr@ck vào thư mục cài đặt phần mềm
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *