Download Delicious Retuoch 5.0 Việt Hóa có 2 bản cho win/Mac .

Delicious Retouch là một plugin làm đẹp chân dung cho Photoshop tuyệt vời. Plugin này bao gồm nhiều tính năng khác nhau để chỉnh sửa chân dung, có thể nhanh chóng được áp dụng để làm đẹp ảnh chân dung, phù hợp với ảnh chụp trong studio và làm da tuyệt vời, xử lý hậu kỳ chân dung một cách nhanh chóng. …

Link Tải: DOWNLOAD  or  DOWNLOAD

pass giải nén: blogit360.com

hướng dẫn cài đặt:
——————-******———————
Bước 1: Giải nén file vừa tải về ở trên. Sau đó copy folder DeliciousRetouch 5 theo đường dẫn:
• Mac OS: /Library/ApplicationSupport/Adobe/CEP/extensions/
• Windows x64: C:/Program Files(x86)/CommonFiles/Adobe/CEP/extensions/
• Windows x32: C:/Program Files/CommonFiles/Adobe/CEP/extensions/
Bước 2: Mở Photoshop lên và mở Delicious Retouch: Windows > Extensions > Delicious Retouch 5
Nếu báo chưa thành công ta mở thư mục tải về và chạy file reg rồi mở lại Delicious Retouch 5