Download Digit Fiddler v1.3.4 for After Effects

Digit Fiddler là giải pháp hoàn chỉnh của bạn để đếm mọi thứ trong After Effects bằng một thanh trượt duy nhất.

Cho dù đó là đơn vị tiền tệ, tỷ lệ phần trăm hay thời gian (phút, giây, v.v.), Fiddler luôn có bạn.

Thông tin chi tiết tại: https://aescripts.com/digit-fiddler/

Tương thích

  • After Effects: 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Link download Digit Fiddler v1.3.4 for After Effects

Kích thước: 3.3 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

Cài đặt Plugin

  • Chép file Digit Fiddler vào C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects xxxx\Support Files\Plug-ins
  • Mở After Effects chon Menu Effect -> Plugin Everything -> Digit Fiddler
  • Đăng ký với key trong file text đính kèm

Cài đặt Preset

  • Chép file Digit Fiddler v1.3.4 vào My Documents\Adobe\After Effects xxxx\User Presets\

Lưu ý: Digit Fiddler chứa cả plugin và cài đặt trước. Bạn không cần cài đặt trước, nó chỉ làm cho việc thêm Digit Fiddler thuận tiện hơn vì bạn có thể chỉ cần kéo cài đặt trước vào bất kỳ comp nào và nó sẽ tạo lớp văn bản và buộc tất cả các biểu thức có liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *