Download DotSoft Excel2CAD 7.2.0 – Tạo bảng tính Excel trong CAD

Excel2CAD là công cụ cho phép vẽ bản tính Excel trong môi trường CAD, Excel2CAD khắc phục các giới hạn và vấn đề liên quan đến việc bố trí OLE của bảng tính Excel bên trong AutoCAD, BricsCAD và IntelliCAD. Nó ngay lập tức vẽ bảng tính Excel trong CAD bằng cách sử dụng hình học gốc và liên kết nó. Kết quả là các dòng, điền và mtext có thể vẽ mà không gặp vấn đề gì và có tính di động cao đối với những người khác.

Khi XL2CAD tạo bảng trong bản vẽ, nó sẽ lưu trữ dữ liệu mở rộng trên phần chèn. Vì ngày và giờ tạo (cùng với tên tệp bảng tính) được lưu trữ, nó có thể dễ dàng xác định khi nào biểu diễn bảng cần cập nhật. Vì vậy, khi bạn mở lại bản vẽ của mình, XL2CAD sẽ nhanh chóng đánh giá các bảng trong bản vẽ (bao gồm cả xrefs) và chỉ tự động cập nhật những bảng đã thay đổi!

Tính năng của Excel2CAD

 • Tự động cập nhật các bảng tính Excel đã thay đổi khi mở bản vẽ, ngay cả những bảng tính được nhúng trong xreferences .
 • Sử dụng các phạm vi đã đặt tên, cho phép bảng phát triển / thu nhỏ khi bạn thêm / xóa các hàng hoặc cột.
 • Quản lý nhiều tham chiếu bảng tính trên nhiều trang tính một cách dễ dàng.
 • Gói cột độc quyền. Người dùng có thể chỉ định chiều cao cột tối đa và khoảng cách khoảng cách. Bảng sẽ
 • di chuyển đến độ cao được chỉ định, sau đó di chuyển lên trên và sang phải để tiếp tục cho đến khi hoàn thành.
 • Cài đặt kiểu. Điều này cho phép nhiều kiểu được xác định và chọn trong quá trình sắp xếp bảng. Các bảng
 • tự động nhận các thông số kiểu đã thay đổi khi được cập nhật. Các tệp kiểu có thể được chia sẻ và quản lý.
 • Hỗ trợ đầy đủ cho hình ảnh và tất cả các hình dạng (đường thẳng, trình kết nối, hình dạng cơ bản, lưu đồ, chú thích, v.v.) bao gồm
 • màu tô, mẫu và văn bản bên trong.
 • Nhanh chóng quét thư mục dự án (hoặc toàn bộ ổ đĩa) để tìm các bản vẽ cần cập nhật, sau đó xử lý chúng
 • hàng loạt, không cần giám sát.
 • Sử dụng khả năng TrueColor của CAD để đối sánh màu chính xác từ Excel.
 • Chạy như ứng dụng 64bit thực sự trong các công cụ CAD tương thích.

Tương thích

• AutoCAD 2010-2012 (excluding LT)
• AutoCAD 2013-2014 (excluding LT)
• AutoCAD 2015-2017 (excluding LT)
• AutoCAD 2018-2022 (excluding LT)
• BricsCAD v15 Pro Windows
• BricsCAD v16 Pro Windows
• BricsCAD v17 Pro Windows
• BricsCAD v18 Pro Windows
• BricsCAD v19 Pro Windows
• BricsCAD v20 Pro Windows
• BricsCAD v21 Pro Windows
• CMS IntelliCAD 8.3,8.4 Windows
• CMS IntelliCAD 9.x Windows
• CMS IntelliCAD 10.x Windows

Link download DotSoft Excel2CAD 7.2.0

Kích thước: 7 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Cài đặt và kích hoạt 

 • Cài đặt phần mềm, phần mềm đã được kích hoạt bản quyền sẵn
 • Mở phần mềm CAD và sử dụng
 • Nếu có vấn để về sử dụng vui lòng đọc thêm file help trong C:\Program Files (x86)\DotSoft\XL2CAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *