Download Dr.Explain 6.2.1208 – Phần mềm tạo hướng dẫn sử dụng CHM, HTML, PDF, RTF

Dr.Explain Ultima là phần mềm sẽ giúp bạn tạo các tệp trợ giúp CHM, hướng dẫn sử dụng HTML trực tuyến và hướng dẫn có thể in ở định dạng RTF và PDF. Sử dụng công nghệ thu thập và chú thích tự động độc đáo của nó, các nhà phát triển có thể ghi lại các giao diện phần mềm của họ. Khi được thiết lập để hoạt động, Dr.Explain phân tích một ứng dụng trực tiếp và tự động tạo ra các cửa sổ của nó cùng với một chuỗi các chú thích cho mỗi điều khiển window.

Dr.Explain là lý tưởng cho các nhà phát triển phần mềm, ISV, ISV vi mô và các nhà văn kỹ thuật. Nó xử lý tất cả các phức tạp của định dạng và tạo trợ giúp, cho phép họ tập trung vào văn bản thuần túy. Dr.Explain cũng rất tuyệt khi giữ tài liệu trợ giúp đồng bộ với các bản cập nhật phần mềm. Vì tất cả dữ liệu được lưu trữ trong một tệp nguồn duy nhất, nên các nhà phát triển có thể dễ dàng chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của tệp hiện có.

Tính năng của Dr.Explain Ultima

  • Tạo tài liệu hướng dẫn sử dụng
  • Chụp cửa sổ bằng con trỏ.
  • Có thể tùy chỉnh các yếu tố hình ảnh, menu và bố cục trang
  • Dr.Explain sẽ liệt kê các điều khiển của cửa sổ và sẽ thêm chú thích vào mỗi điều khiển.
  • Chỉ cần thêm một số văn bản mô tả và nhấn nút Xuất để tạo.

Dr.Explain Advanced 6.2.1208/ Ultima 6.1.1191 x64

Kích thước: 247 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm
  • Chạy file Patch với quyền admin và nhấn Patch
  • Hoàn tất

Với bản Advanced, đọc file readme đính kèm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *