Download DriverMax Pro 14.15.0.12 – Tải và cập nhật Driver

Tải về DriverMax Pro, DriverMax Pro là tiện ích cho phép tải xuống các bản cập nhật trình điều khiển (driver) mới nhất cho máy tính của bạn. Ngoài ra, DriverMax thu thập thông tin về các trình điều khiển được cài đặt trong hệ thống và in danh sách các thiết bị sử dụng chúng. Nó quét và thu thập thông tin về trình điều khiển được cài đặt trong hệ thống và tạo ra một danh sách các phiên bản trình điều khiển, ngày, chữ ký số, và nhiều hơn nữa.

DriverMax Pro cung cấp thông tin về phiên bản trình điều khiển, ngày, nhà phát triển, số lượng tệp và bạn có chữ ký số. Sau đó, bạn chỉ có thể xuất chúng vào một thư mục riêng biệt hoặc được đóng gói trong kho lưu trữ ZIP và sau khi cài đặt lại Windows để cài đặt mọi thứ bạn cần từ một nguồn.

DriverMax phân tích các trình điều khiển hiện có của bạn và cung cấp các phiên bản mới nhất cho hơn 2.300.000 thiết bị. Công nghệ tự học trực tuyến thông minh và độc đáo đảm bảo rằng chỉ những phiên bản mới nhất và phù hợp nhất mới được cài đặt. Phiên bản mới nhất của DriverMax cũng thông báo và cài đặt các bản cập nhật cho các gói phần mềm khác nhau sẽ cải thiện hiệu suất của Windows. Chúng bao gồm Open AL, DirectX, C ++ Runtime, Oracle Java, v.v.

Tính năng của DriverMax Pro

  • Cung cấp chi tiết của tất cả các trình điều khiển, bao gồm cả phiên bản, ngày phát hành
  • Tạo một báo cáo chi tiết (TXT / HTM) của các trình điều khiển.
  • Tạo một bản sao lưu của tất cả các trình điều khiển được cài đặt trong thư mục được chỉ định.
  • Có khả năng tạo một kho lưu trữ với các bản sao lưu của trình điều khiển.
  • Nhập Wizard để cài đặt các trình điều khiển từ bản sao đã lưu.
  • Có khả năng kiểm tra sự hiện diện của các phiên bản mới hơn của các trình điều khiển.

Link download DriverMax Pro 14.15.0.12

Kích thước: 7 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

Pass giải nén: phanmemnet.com

Link download DriverMax Pro 14.14.0.8

Kích thước: 7 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

Pass giải nén: phanmemnet.com

Link download DriverMax Pro 12.16.0.17

Kích thước: 7 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Link download DriverMax Pro 12.14.0.13

Kích thước: 7 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm
  • Chép file Patch (DriverMax.Pro.9.38.Patcher.exe) vào thư mục cài đặt
  • Chạy file Patch với quyền Administrator, và nhấn Patch
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *