Download EaseUS Data Recovery Wizard Pro 15.8.0 Technician – Khôi phục dữ liệu

Tải về EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard Pro là phần mềm khôi phục dữ liệu Windows tốt nhất giúp khôi phục dữ liệu bị mất ngay cả khi hệ điều hành không khởi động hoặc gặp sự cố. Chế độ khôi phục dữ liệu an toàn hơn để khôi phục tập tin đã xóa được lưu trữ trên đĩa hệ thống. EasyUS Data Recovery Wizard Pro với Bootable Media được thiết kế chủ yếu cho các trường hợp khôi phục dữ liệu của bất kỳ sự cố hệ thống.

Phần mềm khôi phục dữ liệu EasyUS kết hợp với phương tiện có thể khởi động sẽ phục hồi dữ liệu bị mất do xóa, định dạng, mất phân vùng, hỏng ổ cứng, sự cố phần mềm, tấn công vi rút hoặc các nguyên nhân không xác định khác.

Lưu ý: Chỉ cần tạo phương tiện có thể khởi động để khôi phục dữ liệu bị mất trong môi trường WinPE.

Tính năng của EaseUS Data Recovery Wizard Pro

  • Khôi phục các tệp đã xóa nhanh khi hệ thống Windows không thể khởi chạy.
  • Cách an toàn hơn nhiều để khôi phục dữ liệu bị mất, đặc biệt hữu ích cho việc mất dữ liệu trong đĩa hệ thống.
  • Chỉ cần tạo đĩa khởi động WinPE để khôi phục và giúp sửa chữa hệ thống.
  • Khôi phục dữ liệu bị mất ngay cả sau khi hệ thống gặp sự cố, khi máy tính không khởi động được vào Windows hoặc xảy ra các sự cố khởi động khác, như sự cố màn hình xanh hoặc đen.
  • Dễ dàng tạo phương tiện có thể khởi động để làm cho hệ điều hành hiện tại của bạn chạy trong giây lát để khôi phục dữ liệu bị mất.
  • An toàn 100% để khôi phục các tệp đã xóa mà không ghi đè dữ liệu gốc. Chỉ cần khởi chạy chương trình EasyUS Data Recovery Wizard.
  • Không bao giờ cần phải cài đặt lại hệ thống Windows và Trình hướng dẫn phục hồi dữ liệu easyUS và tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí.

Download EaseUS Data Recovery Wizard Pro 15.8 Technician

Kích thước: 106 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

Pass giải nén: phanmemnet.com

Link Download EaseUS Data Recovery Wizard Pro 15.2 Technician

Kích thước: 45 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

Pass giải nén: phanmemnet.com

Link Download EaseUS Data Recovery Wizard Pro 14.2 Technician

Kích thước: 45 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

1 – Chạy file EaseUS hosts blocker trong thư mục 1- Hosts blocker

2 – Mở file hosts (trong C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts): xem có các dòng sau ở cuối file chưa? Nếu không có thì thêm thủ công vào.

127.0.0.1 easeus.com
127.0.0.1 www.easeus.com
127.0.0.1 activation.easeus.com
127.0.0.1 easeus.com.cn
127.0.0.1 www.easeus.com.cn
127.0.0.1 track.easeus.com
127.0.0.1 track.easeus.com.cn
127.0.0.1 api.easeus.com
127.0.0.1 update.easeus.com
127.0.0.1 map2.hwcdn.net
127.0.0.1 easeusinfo.us-east-1.log.aliyuncs.com
127.0.0.1 aaa100cd68bbe03f3.awsglobalaccelerator.com
127.0.0.1 uompro.easeus.com
127.0.0.1 order.easeus.com
127.0.0.1 curl.haxx.se
127.0.0.1 buy.easeus.com
127.0.0.1 v2api-uoss.easeus.com

3 – Cài đặt phần mềm EaseUS Data Recovery

4 -Chép file EDRW Patcher v1.1 vào thư mục cài đặt EaseUS Data Recovery, chạy file EDRW Patcher v1.1 này

5 – Chạy file EDRW v13 Activator v2.1.exe và nhấn Activate

6 – Hoàn thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *