Download Enterprise Architect 14.0.1422 FULL – Phần mềm thiết kế sơ đồ UML trong quy trình sản xuất phần mềm

Download Enterprise Architect 14.0.1422 FULL Crk – Phần mềm thiết kế sơ đồ UML trong quy trình sản xuất phần mềm

Enterprise Architect là phần mềm chuyên dùng cho thiết kế mô hình trong thiết kế hệ thống thông tin.

Những tính năng nổi bất của phần mềm Enterprise Architect  đó là

Dưới đây là một số tính năng chính của “Kiến trúc sư doanh nghiệp”:
– Thiết kế và xây dựng UML
– Các trường hợp sử dụng, hợp lý, năng động và vật lý
– Tiện ích mở rộng tùy chỉnh cho mô hình hóa quy trình và hơn thế nữa
– Tài liệu tương thích MS Word chất lượng cao
– Trực quan và đơn giản để sử dụng
– Mô hình dữ liệu, Chuyển tiếp cơ sở dữ liệu sang DDL và Cơ sở dữ liệu ngược từ ODBC
– Nhiều người dùng (Chỉ dành cho các phiên bản chuyên nghiệp và doanh nghiệp)
– Kỹ thuật mã chuyển tiếp và đảo ngược (Chỉ dành cho các phiên bản Professional và Corporate) – Hỗ trợ cho ActionScript 2.0, Java, C #, C ++ , VB.Net, Delphi, Visual Basic, Python và PHP
– Cơ sở xuất nhập khẩu XMI
– Trình kiểm tra chính tả

Download Enterprise Architect 14.0.1422

Link tải: DOWNLOAD

hoặc

Link tải: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt Enterprise Architect 14.0.1422

1. Cài đặt phần mềm.
2. Sao chép và thay thế nội dung của thư mục Crak tại vị trí cài đặt phần mềm ( thay thế tập tin trước đó)
3. Chạy phần mềm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *