Download Expression Universalizer 4.0.5 for After Effects

Expression Universalizer tự động chuyển đổi các biểu thức trong dự án của bạn để chúng tương thích với After Effects chạy bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Nếu bạn là tác giả mẫu After Effects hoặc tạo các dự án cho khách hàng quốc tế, chắc chắn bạn đã gặp phải tình huống mà biểu thức của bạn bị hỏng trên máy khách hàng của bạn. Đây là nơi ExpressionUniversalizer sẽ đến để giải cứu! Chỉ cần chạy nó với một cú nhấp chuột vào các dự án của bạn trước khi bạn đăng hoặc gửi chúng và chúng sẽ được đảm bảo hoạt động!

ExpressionUniversalizer 4 có công cụ phân tích cú pháp biểu thức mạnh mẽ và đã được thử nghiệm nhất hiện có. Điều này có nghĩa là nó sẽ phổ cập thành công 99,9% tất cả các biểu thức. Không có thêm ngoại lệ hoặc trường hợp đặc biệt. Chỉ cần chạy nó trên dự án của bạn và thế là xong!

Thông tin chi tiết tại: https://aescripts.com/expressionuniversalizer/

Expression Universalizer 4.0.5 for After Effects

Kích thước: 1 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Google (dự phòng): DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn

  • Chép file ExpressionUniversalizer.jsxbin vào C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects 20XX\Support Files\Scripts\ScriptUI Panels
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *