Download FBackup 9.0.226 – Phần mềm sao lưu dữ liệu máy tính mạnh nhất

FBackup là một phần mềm tốt để sao lưu dữ liệu hệ thống. Chương trình này có thể được sử dụng cho cả mục đích cá nhân và thương mại. Giao diện đồ họa của chương trình này được thiết kế đơn giản và bạn có thể tạo tất cả các loại cấu hình sao lưu trong đó. Ví dụ: bạn xác định một cấu hình để sao lưu các video hệ thống. Một hồ sơ sẽ chịu trách nhiệm sao lưu các tài liệu công việc của bạn. Trước tiên, bạn dành thời gian thiết lập từng hồ sơ, nơi sao lưu, tệp bạn muốn sao lưu, bản sao lưu như thế nào, bản sao lưu có được nén hay không. Khi nào bạn muốn các bản sao lưu được thực hiện, bạn có muốn xác định lịch trình sao lưu và các cài đặt cần thiết khác.

Khi bạn đã tạo cấu hình của mình, bạn chỉ cần bắt đầu thao tác sao lưu bằng phím F6 theo cài đặt bạn đã thực hiện. Nếu bạn đã xác định một lịch trình mà bạn không còn liên quan gì đến chương trình, nó sẽ sao lưu đúng thời hạn. Đối với thông tin nhạy cảm, bạn có thể đặt mật khẩu khi sao lưu. Trong chương trình này, có hai loại phương pháp sao lưu, một loại thường nén các tập tin và lưu trữ chúng ở đích, loại kia là một bản sao thông tin được nhân bản. Trong trường hợp này, ngay cả các thư mục trống cũng được sao chép

Một tính năng hữu ích khác của chương trình này là khả năng xác định một hoạt động để chạy trước hoặc sau hoạt động sao lưu. Bạn cũng có thể xác định một số điểm đến khác nhau cho các bản sao lưu để tăng yếu tố bảo mật. Sao lưu trong các dịch vụ đám mây như Google Drive và sao lưu tệp ở chế độ mở cũng nằm trong số các tính năng khác của phần mềm này.

Link download FBackup 9.0.226

Kích thước: 98 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt và sử dụng, đây là phần mềm miễn phí

			

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *