Download Font Awesome Pro V5.13.0 Cho Web và Desktop

Font Awesome PRO cung cấp cho bạn các biểu tượng vector có thể mở rộng mà bạn có thể dễ dàng cá nhân hóa – kích thước, màu sắc, bóng và mọi thứ bạn có thể làm với CSS. Trong phiên bản 5.13.0 mới, 120 biểu tượng đã được thêm vào.

Đặc biệt: COVID-19: Free Awareness Icons giúp thông báo về các khuyến nghị vệ sinh và các sáng kiến ​​khác để chống lại COVID-19! Sử dụng các biểu tượng này trong các dấu hiệu, lời nhắc, ứng dụng theo dõi…

Phiên bản Font Awesome Pro v5.13 bao gồm 7842 biểu tượng icons cao cấp và 4 Styles — Solid, Regular, Light, & Duotone!

Bộ công cụ biểu tượng phổ biến nhất của Internet đã được thiết kế lại và xây dựng từ đầu. Trên hết, các tính năng như chữ ghép biểu tượng, khung SVG, gói NPM chính thức cho các thư viện phổ biến như React và truy cập vào CDN mới.

Link tải về Font Awesome Pro V5.13.0

Kích thước: 28.5 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *