Download FontExpert 2021 – Quản lý font chữ chuyên nghiệp

FontExpert

FontExpert là một công cụ hiệu quả để quản lý và gỡ rối phông chữ hệ thống. Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực thiết kế, cho dù là thiết kế đồ họa trên Photoshop, thiết kế trang web, viết một bài báo và luận văn, đó là vấn đề lựa chọn phông chữ. Một phông chữ đẹp có thể làm cho một thiết kế nghệ thuật đẹp hơn, và một phông chữ xấu có thể bỏ qua thiết kế tốt nhất. Mặt khác, việc chọn phông chữ tốn nhiều thời gian và tẻ nhạt. Thay đổi phông chữ thông qua hộp chọn phông chữ trong phần mềm như Word, Photoshop và. Không phải là điều đúng đắn. Đặc biệt nếu số lượng phông chữ được cài đặt trên hệ thống lớn. Trong trường hợp này, sử dụng một phần mềm quản lý phông chữ phù hợp như FontExpert có thể có hiệu quả.

Sử dụng phần mềm này, bạn có thể xem một văn bản mẫu với các phông chữ khác nhau. Bạn không cần phải thay đổi hộp phông chữ và hiển thị kết quả. Ở đây bạn có thể xem tất cả các phông chữ cùng nhau. Điều này sẽ tăng tốc quá trình chọn phông chữ. Chương trình này có các tính năng như hiển thị thông số kỹ thuật chi tiết của phông chữ, phân loại chúng thành các loại khác nhau, tìm phông chữ trùng lặp, khả năng nhóm phông chữ, khả năng phát hiện phông chữ bị hỏng, tìm kiếm nâng cao, khả năng xếp hạng phông chữ và nhiều khả năng khác.

Một trong những tính năng thú vị của chương trình này là khả năng tìm kiếm phông chữ trên đĩa CD, DVD, ổ đĩa mạng và lưu tất cả các phông chữ này vào một danh sách gọn gàng. Trên thực tế, chương trình này thu thập các phông chữ rải rác của hệ thống từ tất cả các góc và cho phép truy cập vào tất cả các phông chữ từ một vị trí trung tâm. Từ bên trong chương trình, bạn có thể cài đặt hoặc xóa phông chữ mong muốn và đưa các phông chữ yêu thích mà bạn sử dụng nhiều nhất vào danh mục thông thường để dễ dàng truy cập chúng hơn trong tương lai. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chương trình này nếu bạn đang xử lý nhiều phông chữ, tốc độ làm việc của bạn chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể.

Yêu cầu hệ thống

  • Windows XP • Windows XP 64 bit • Windows Vista • Windows Vista 64 bit • Windows 7 • Windows 7 64 bit • Windows 8 • Windows 8 64 bit • Windows 2003 • Windows 2008 • Windows 2008 64 bit • Windows 10 • Windows 10 64 bit

Link Download FontExpert 2021 18.0 Release 3 Crak

Kích thước: 22 MB

Link tải Google drive (64bit): DOWNLOAD

Link tải Google drive (32bit): DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chạy file Setup để cài đặt
  • Sau khi cài đặt xong, vào thư mục Crak, chép file FontExpert tới thư mục cài đặt phần mềm
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *