Download Ghost Win 10 Pro 2009 No Soft Nhanh Mượt Nhẹ 2021

Thông tin Ghost Win 10 Pro 2009 No Soft

 • Được làm từ bộ cài Windows 10 20H2 19042.746 chính chủ Microsoft
 • Không cá nhân hóa bất kì thành phần nào của Windows 10
 • Bản Ghost đã được cài đặt, tối ưu, tinh chỉnh,… đa cấu hình
 • Phù hợp với: Văn phòng, Game thủ, Thiết kế, Đồ họa, Sinh viên,…
 • Tích hợp một số công cụ quan trọng trong thư mục C:\21AK22
 • Đã cài sẵn: EVKey, WinRAR, Visual C++, .NET Framework, Font Việt Nam.

Hình ảnh Ghost Win 10 Pro 2009 No Soft

Link tải Ghost Win 10 Pro 2009 No Soft v7.0

Ưu tiên dùng bản Ghost ISO Windows vì dung lượng nhẹ, ít xảy ra lỗi khi bung Ghost !

– Chuẩn Legacy ổ cứng MBR

 • PHIÊN BẢN 32 BIT
  • Tải Win-10-Pro-2009-NS-32-v70.GHO
   • Link: Google Drive 
   • SHA1: E405F63F3F73D0B43A1EC22ED5D5C12D0BAABB29
 • PHIÊN BẢN 64 BIT
  • Tải Win-10-Pro-2009-NS-64-v70.GHO
   • Link: Google Drive
   • SHA1: E72C92100C48810A90EEC0C5613043A341AB3DC4

– Chuẩn UEFI ổ cứng GPT

 • PHIÊN BẢN 64 BIT
  • Tải Win-10-Pro-2009-NS-UEFI-v70.TIB
   • Link: Google Drive
   • SHA1: B67BFD0A32268111C1209FB49C06C1F42DEE2989

– Ghost ISO Windows (Legacy + UEFI)

 • PHIÊN BẢN 32 BIT
  • Tải Win-10-Pro-2009-NS-32-v70.ISO
   • Link: Google Drive
   • SHA1: 2CE0155961BBA2FB3CF683237963043052DB8D08
 • PHIÊN BẢN 64 BIT
  • Tải Win-10-Pro-2009-NS-64-v70.ISO

Cần làm gì sau khi Ghost thành công?

Tùy vào bản Ghost mà có những việc làm khác nhau, với bản Ghost này thì…

 • Cập nhật Windows Update
 • Kích hoạt bản quyền Windows
 • Cập nhật driver card rời mới nhất (nếu có)