Download HomeGuard Pro 9.9.8.1 – Phần mềm giám sát việc sử dụng máy tính

HomeGuard Pro là phần mềm giám sát hoạt động hữu hiệu được tạo ra để giúp người dùng theo dõi và kiểm soát việc sử dụng máy tính trong gia đình và văn phòng. HomeGuard ghi lại hoạt động web và tự động chặn tất cả nội dung người lớn và không phù hợp trên trang web ngoài khối trang web có thể tùy chỉnh và cho phép danh sách và lọc dựa trên loại tệp.

Theo mặc định, HomeGuard Professional sẽ hoạt động ở chế độ ẩn hoàn toàn và không thể bị phát hiện bởi người dùng khác. Tuy nhiên, nó cũng có thể được cài đặt để hiển thị cảnh báo cho người dùng khi có bất cứ hoạt động gì được chặn

Tính năng của HomeGuard Pro

  • Theo dõi hoạt động truy cập trong mạng gia đình, văn phòng.
  • Tự động chặn trang web có nội dung tiêu cực
  • Giám sát hoạt động máy tính.

Download HomeGuard Pro 9.9.8.1

Kích thước: 25 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chạy file Setup để cài đặt phần mềm
  • Sau khi cài đặt xong, chép file trong thư mục Crak vào C:\Program Files\HomeGuard
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *