Download IDM UltraCompare Professional 21.10.0.18 – So sánh và đồng bộ file, thư mục

IDM UltraCompare Professionl cung cấp cho bạn các tính năng phong phú cho phép bạn so sánh các tệp và thư mục văn bản, cũng như các tệp nén và lưu trữ jar. Tính năng so sánh tệp văn bản bao gồm so sánh nhị phân và văn bản của hai hoặc ba tệp văn bản cùng một lúc với khả năng hợp nhất sự khác biệt văn bản giữa các tệp so sánh. So sánh Thư mục hỗ trợ các thư mục cục bộ và mạng (thư mục con có thư mục sao lưu) cũng như các tệp zip, và giống như so sánh văn bản / nhị phân, bạn có thể hợp nhất sự khác biệt giữa các thư mục.

Khả năng xử lý tài liệu đặc biệt của UltraCompare giúp bạn dễ dàng so sánh các tệp Word và PDF. Đôi khi bạn chỉ muốn nhanh chóng so sánh nội dung của một kho lưu trữ tệp mà không cần giải nén nó để so sánh tệp hoặc thư mục thông thường. Chúng tôi đã giúp bạn. Với UltraCompare, bạn có thể dễ dàng mở và so sánh các tệp .zip, .rar và .jar. Không cần thiết lập.

Tính năng của IDM UltraCompare Professional

 • Khả năng chỉnh sửa các dòng và hợp nhất trong UltraCompare
 • Sao chép và dán nhiều dòng liên tiếp vào khay nhớ tạm
 • Khả năng nhìn thấy sự khác biệt trong không gian trống (tab và dấu cách)
 • Đặt giá trị tab cho một số khoảng trắng cụ thể (chẳng hạn như UltraEdit-32 / UEStudio)
 • Hỗ trợ đánh dấu Khả năng xóa các dòng khỏi tệp
 • So sánh từng dòng của các tệp riêng lẻ
 • Hiển thị số dòng / khối có sự khác biệt trên thanh trạng thái
 • So sánh các kho lưu trữ ZIP
 • Hỗ trợ mật khẩu tệp ZIP
 • Hỗ trợ zip RAR
 • Chia đôi màn hình để xem trước văn bản trong cửa sổ khi bạn di chuyển từ tệp này sang tệp khác
 • Tùy chọn để so sánh các tệp theo thời gian / ngày / kích thước
 • Cho phép truy cập tức thì vào các tệp và thư mục yêu thích
 • So sánh tài liệu Microsoft Word và tệp RTF
 • Tùy chọn để hiển thị độ lệch thập phân thay vì thập lục phân
 • Hỗ trợ FTP
 • Chèn bộ lọc để chỉ định loại tệp và hiển thị trong quá trình so sánh thư mục

Link download IDM UltraCompare Professional 21.10.0.18

Kích thước: 89 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt phần mềm, cứ nhấn Next liên tiếp là được
 • Sau khi cài đặt xong, chép file Patch trong thư mục Crak vào thư mục cài đặt phần mềm
 • Chạy file Patch này và nhấn Patch
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *