Download KMSOffline 2.2.0 – Kích hoạt bản quyền Windows và Office

KMSOffline là công cụ kích hoạt mới từ Ratiborus, nó có thể kích hoạt bản quyền Windows XP, Windows Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, Office 2010/2013/2016/2019.

Công cụ này cần yêu cầu .NET Framework 4.5 trở lên để có thể hoạt động tốt.

Tính mới của KMSOffline 2.2.0

  • Cố cửa sổ của chương trình với tỷ lệ màn hình hơn 100 phần trăm.
  • Nút – Thêm vào Tắt Defender.
  • Cố xung đột với kích hoạt, khi có dấu chọn Cài đặt KMS.
  • Hãy thử một lỗi chính xác. Khi tải, một tham số được kiểm tra trong sổ đăng ký để xác định xem Defender có được bật hay không; nếu nó không có trong sổ đăng ký, C # sẽ gây ra lỗi nghiêm trọng. Bây giờ điều này sẽ không xảy ra.

Download KMSOffline 2.2.0

Kích thước: 7 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD | Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn

  • Chạy và kích hoạt Windows hoặc Office

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *