Download Liquid Studio 2020 – Phần mềm soạn thảo XML

Liquid XML Studio là một trình soạn thảo mã XML nâng cao và mạnh mẽ. Chương trình này có các tính năng như trình soạn thảo đồ họa của mã XML và lược đồ XSD, xem xét các tiêu chuẩn W3C, tích hợp với các môi trường lập trình như Visual Studio, tô sáng cú pháp của mã XML, tính năng tái cấu trúc, khả năng so sánh các tệp xml, các công cụ hữu ích để làm việc với tài liệu xml tài… Là một trong những trình soạn thảo XML tốt nhất. Chương trình này cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để làm việc với các tài liệu XML.

Tính năng của Liquid Studio

 • Trình chỉnh sửa đồ họa mã XML
 • Trình chỉnh sửa lược đồ XML bao gồm cả XSD
 • Trình chỉnh sửa đồ họa WSDL và xác nhận theo tiêu chuẩn W3C
 • Trình chỉnh sửa và gỡ lỗi XQuery
 • Trình chỉnh sửa XHTML, XSLTT, DTD cũng như trình chỉnh sửa tài liệu CSS
 • Khả năng ánh xạ dữ liệu từ các tệp, tài liệu xml, cơ sở dữ liệu SQL chỉ với một thao tác kéo / thả đơn giản trong môi trường đồ họa
 • Khả năng chỉnh sửa đồ họa các bản phác thảo JSON
 • Cú pháp đánh dấu nâng cao
 • Khả năng gọi các dịch vụ web mong muốn và thực hiện các yêu cầu SOAP với hỗ trợ HTTP POST, HTTP và xác thực người dùng
 • Khả năng khúc xạ mã XML
 • Các công cụ hữu ích để làm việc với XPath
 • Khả năng tạo các tệp XML mẫu từ các lược đồ XSD
 • Khả năng so sánh các tệp XML
 • Khả năng hiển thị cách gọi các nút xml dưới dạng biểu đồ
 • Khả năng sửa lỗi chính tả trong tài liệu XML
 • Khả năng tạo các trang web HTML hoặc ASP.net dựa trên các lược đồ XSD

Link download Liquid Studio 2020 v18

Kích thước: 27 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt phần mềm
 • Chép file Crak vào thư mục cài đặt
 • Chạy Keygen để sinh Key nhập vào phần mềm
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *