Download MapInfo Pro 17.0.3

Download MapInfo Pro miễn phí – Phần mềm là một ứng dụng phân tích địa lý và ánh xạ mạnh mẽ cung cấp các giải pháp không gian địa lý

Tổng quan phần mềm MapInfo Pro Phân tích địa lý:

MapInfo Pro là phần mềm này giúp các nhà phân tích kinh doanh và các chuyên gia GIS có được những hiểu biết mới về thị trường của họ, bằng cách chia sẻ các bản đồ và đồ thị giàu thông tin để cải thiện việc ra quyết định chiến lược. MapInfo Pro là một ứng dụng phân tích địa lý và ánh xạ mạnh mẽ cung cấp các giải pháp không gian địa lý. MapInfo Pro giúp bạn trình bày kết quả kinh doanh của mình theo một cách mới, trực quan hơn. Nó thể hiện rõ mối quan hệ giữa địa lý và dữ liệu, nhờ vào bản đồ và đồ họa chi tiết.

MapInfo Pro là một công cụ lập bản đồ máy tính toàn diện cho phép bạn thực hiện phân tích địa lý phức tạp như chia hoặc tổ chức lại một khu vực, truy cập dữ liệu từ xa, kéo và thả các đối tượng bản đồ vào các ứng dụng của bạn, tạo các bản đồ chuyên đề nhấn mạnh các khu vực (pattern) trong dữ liệu của bạn và hơn thế nữa. Điểm vượt trội của MapInfo so với các phần mềm khác (MicroStation là điển hình) là khả năng biên tập bản đồ chuyên đề rất tốt với công cụ “Create thematic map”. MapInfo được xây dựng chủ yếu để xử lý các số liệu bản đồ có sẵn, các số liệu thuộc tính của bản đồ bởi khả năng kết nối với các phần mềm khác rất tốt, thông qua việc hỗ trợ việc mở, lưu file với phần mở rộng rất đa dạng và công cụ chuyển đổi giữa các định dạng file. Đối tượng khách hàng tiềm năng sử dụng phần mềm MapInfo là các doanh nghiệp.

Dưới đây là một số tính năng mà MapInfo Pro cung cấp:

 • Mở trực tiếp các tệp được tạo bằng dBASE hoặc FoxBASE, ASCII được phân tách, các tệp CSV được phân tách bằng dấu phẩy, tệp shapefile ESRI, Lotus 1-2-3, Microsoft Excel và Microsoft Access; nhập các tệp đồ họa trong nhiều định dạng; tạo tập tin cơ sở dữ liệu từ bên trong phần mềm MapInfor.
 • Nhiều chế độ xem dữ liệu của bạn trong cửa sổ bản đồ – Map hoặc trình duyệt – Brower. Các chế độ xem nóng (Hot view) cho phép bạn mở nhiều chế độ xem của cùng một dữ liệu và cập nhật chúng khi bạn thay đổi bất kỳ chế độ xem nào.
 • Truy cập ODBC trực tiếp vào dữ liệu cơ sở dữ liệu từ xa, chẳng hạn như SQL Server.
 • Các lớp bản đồ liền mạch cho phép bạn xử lý một số lớp bản đồ như thể chúng là một lớp.
 • Cửa sổ Legend Designer Window, cho phép bạn tạo và tùy chỉnh các chú thích (legend) cho bất kỳ lớp bản đồ nào.
 • Bản đồ chuyên đề để tạo các phân tích dữ liệu của bạn với tác động trực quan cao, bao gồm các chủ đề bề mặt lưới (grid surface theme), bản đồ 3 chiều – 3DMaps và bản đồ ba chiều dạng lăng trụ – Prism maps.
 • Sử dụng khả năng raster underlay để tăng cường phiên làm việc của bạn.
 • Các khả năng truy vấn khác nhau, từ các lựa chọn dữ liệu đơn giản từ một tệp đến các truy vấn SQL phức tạp từ một hoặc nhiều tệp.
 • Cửa sổ làm việc lưu tất cả các cài đặt và chế độ xem của bạn khi bạn rời khỏi máy tính để bạn có thể bắt đầu lại ngay lập tức công việc của mình.
 • HotLinks cho phép bạn khởi chạy các tệp hoặc URL trực tiếp từ cửa sổ Map window.
 • Một loạt các công cụ vẽ và chỉnh sửa toàn diện để tùy chỉnh bản đồ của bạn.
 • Hàng ngàn bản đồ và chức năng có sẵn để giúp bạn tạo bản đồ của riêng mình.
 • Một cửa sổ layout window để chuẩn bị cho việc xuất tệp đầu ra.
 • Khả năng in và xuất cho đầu ra chất lượng cao
 • Khả năng thay đổi hình chiếu của bản đồ để hiển thị hoặc số hóa.
 • Các hàm xử lý đối tượng giúp sửa lỗi trong dữ liệu, đặt dung sai snap nút cho các đối tượng khác nhau, cũng như các nút và đa giác mỏng.
 • Khi chạy MapInfo Pro, bạn sẽ cảm thấy như ở nhà với môi trường cửa sổ của nó. Sau khi bạn đã sắp xếp dữ liệu của mình một cách trực quan, bạn sẽ lưu kết quả vào tệp hoặc gửi chúng đến máy in hoặc máy vẽ của bạn.
Yêu cầu hệ thống
 • Phần mềm MapInfo đã được thử nghiệm trên Hệ điều hành Microsoft Windows Desktop sau:
  • Windows 10 64-bit
  • Windows 8.1 64-bit
  • Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
  • Windows 2016 Server 64-bit
  • Windows 2012 Server R2 64-bit SP1
  • Windows 2012 Server R2 64-bit with XenApp 7.5
  • Windows 2008 Server R2 64-bit SP1
  • Windows 2008 Server R2 64-bit SP1 with XenApp 6.0

Tải về MapInfo Pro Crak

Link tải Google drive bản MapInfo Pro v17.0.3 : DOWNLOAD

Link tải Google drive bản MapInfo Pro v11 : DOWNLOAD

Link tải Google drive bản MapInfo Professional 12: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt Mapinfo bản 17.03

1 – Giải nén, chạy file MapInfo Pro 17.0.3 64bit  để cài đặt phần mềm

2 – Thoát sau khi cài xong

3 – Chép file micore_ux.dll trong thư mục cr@ck vào thư mục cài đặt phần mềm

4 – Hoàn thành.

Hướng dẫn cài đặt Mapinfo bản 11

1 – Giải nén, cài đặt phần mềm

2 – Thoát sau khi cài xong

3 – Chép file micore.dll trong thư mục Crak vào thư mục cài đặt phần mềm

4 – Hoàn thành.